Verdens vanndag: Vi må alle passe på drikkevannet vårt

I Tromsø har vi rikelig mengder av vårt prisvinnende drikkevann, men gode kilder bør aldri tas for gitt.

Oversiktsbilde av dam på Amundvatnet-5

I Tromsø har vi rikelig mengder av vårt prisvinnende drikkevann, men gode kilder bør aldri tas for gitt.

Siste oppdatering 21. mar 2023, kl. 10:54

Publisert 20. mar 2023

FNs bærekraftsmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030.  

Verdens vanndag markeres hvert år 22. mars for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. 

Ta vare på Nord-Norges beste vann 

På Verdens vanndag oppfordres vi til å settes pris på vannet vi har, og til å tenke over hvordan hver enkelt av oss kan ta ansvar for å beskytte og bevare våre vannkilder.

Årets motto er «Alle kan gjøre litt!». Hva gjør du for å verne om og bevare drikkevannet vårt?

Her i Tromsø har vi rikelig med drikkevann i våre magasiner på Ringvassøya og Kvaløya. I tillegg til at vi nok vann, så smaker vannet vårt også veldig godt! Det har vi visst lenge, men i fjor fikk vi det bekreftet da en jury kåret vårt drikkevann til Nord-Norges beste.  

Les mer om prisen i denne nyhetsartikkelen.

Illustrasjon vannmagasin
De som er bosatt på Kvaløysletta får drikkevannet sitt fra fjellet på Kvaløya, mens folk på Tromsøya og på fastlandet får vann fra Ringvassøya. De tre blå prikkene viser hvor vi har våre vannbehandlingsanlegg.

Det er likevel viktig å huske at vi har åpne drikkevannskilder i Tromsø. Alle har ansvar for å verne om våre felles kilder. Det er forbudt å forurense drikkevannet, og derfor bør man holde god avstand: 

  • Det betyr at du ikke skal fiske, bade eller kaste noe i vannet.  
  • Kildene får påfyll fra nedbør i området rundt vannet. Hold derfor god avstand og ta med deg avføring fra hund og annet søppel.  
  • Slå leir minst 300 meter fra drikkevannskildene. 

Må redusere vårt vanntap 

De fleste kommuner har utfordringer med vanntap, altså vann som ikke kan gjøres rede for på grunn av lekkasjer i ledningsnettet, unøyaktige vannmålere og andre forhold. 

Tromsø kommune jobber på mange fronter for å redusere vårt vanntap. Slik sikrer vi at også de neste generasjonene kan nyte godt av våre rene, friske vannressurser.