Friskus – en aktivitetskalender for alle

Friskus er en ny kultur- og aktivitetskalender for Tromsø. Her kan du finne aktiviteter og arrangementer du kan delta på, eller legge ut egne arrangementer.

Konsert i regi av Audiators arrangørverksted.

Friskus er en ny kultur- og aktivitetskalender for Tromsø. Her kan du finne aktiviteter og arrangementer du kan delta på, eller legge ut egne arrangementer.

Siste oppdatering 09. mar 2023, kl. 10:36

Publisert 08. mar 2023

Kultur- og aktivitetskalenderen skal samle det som skjer for barn, ungdom, voksne og eldre i Tromsø.

– Flere og flere aktører har nå begynt å legge inn sine aktiviteter i Friskus, og målet er at du skal kunne få en oversikt over det som skjer i Tromsø på ett sted, sier Pål Jentoft Johnsen, kultursjef i Tromsø kommune.

Se aktivitetskalenderen i Friskus Tromsø.

Legg inn aktiviteter eller rekrutter frivillige

Det er Tromsø kommune som administrerer Friskus, men aktivitetskalenderen er åpen for alle som ønsker å legge ut aktiviteter. Arrangører og organisasjoner kan også bruke Friskus som plattform til å rekruttere frivillige.

Johnsen oppfordrer kulturaktører, lag, foreninger og andre til å opprette konto på Friskus, og legge inn sine aktiviteter. Som innbygger kan du kontakte frivillige lag, organisasjoner og kommunale enheter. Som arrangør kan du kommunisere med medlemmer og deltakere på aktiviteter.

Vanlige brukere trenger ikke registrere seg for å finne tilbud på Friskus, slik man må på for eksempel Facebook. Arrangører må derimot opprette en konto.

Søk om opplevelseskort

– Målet er å bidra med økt deltagelse og inkludering. Friskus bygger på fritidserklæringen, som sier at alle skal få mulighet til å delta i en fritidsaktivitet, sier Johnsen.

Kommunen bruker nå friskusplattformen for å dele ut digitale opplevelseskort, som gir gratis kultur- og fritidsopplevelser til barn og unge fra familier med vanskelig økonomi.

– Det er derfor ekstra viktig at alle nå viser hvilke tilbud som finnes i Tromsø, sier Johnsen.

Gå til Friskus
Kultursjef Pål Jentoft Johnsen oppfordrer alle til å ta i bruk den nye aktivitetskalenderen.