Stortingspresidenten møtte frivilligheten i Tromsø

Denne uken besøkte stortingspresident Masud Gharahkani Tromsø. Stortingspresidenten ønsker å bli bedre kjent med norsk frivillighet.

StortStortingspresident  Masud Gharahkani møter frivillige organisasjoner

Denne uken besøkte stortingspresident Masud Gharahkani Tromsø. Stortingspresidenten ønsker å bli bedre kjent med norsk frivillighet.

Siste oppdatering 04. nov 2022, kl. 16:13

Publisert 04. nov 2022

Fredag møtte stortingspresidenten frivillige organisasjoner for å lære hvordan de jobber med inkludering og utenforskap. Rekruttering til frivillighet står også sentralt. - Når det gjelder innvandrere er vi er helt av avhengig av frivillige for at de blir godt tatt vare på i samfunnet vårt. Det gjelder både i arbeidslivet og livet generelt. Det er en helhet i det, sier stortingspresident Masud Gharahkani 

Medkvinner  

Nihal Afana, rådgiver i Medkvinner fortalte stortingspresidenten om arbeidet de gjør for å hjelpe nyankomne innvandrerkvinner i Tromsø. Medkvinner tilbyr hjelp og veiledning på 14 ulike språk. De formidler informasjon om tilbud og henviser gjerne til hvilke instanser som kan hjelpe kvinnene videre. Gjennom tilbudet bygges tillit og forhindrer utenforskap. Kvinnene gjennomgår kurs før de starter jobben som frivillige veiledere. Innsatsen som frivillig bidrar til at kvinnene får både nettverk og jobbmuligheter. - Det er et behov for Medkvinner i alle norske kommuner, sier Nihal Afana 

Medkvinner er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø Røde Kors, Norsk Folkehjelp Sør-Tromsøya og prosjektet Cit-egration ved UiT. Og ble en realitet etter Fagerengtragedien i 2019.  

Nihal Afana, rådgiver i Medkvinner fortalte stortingspresident Masud Gharahkani om arbeidet de gjør for å hjelpe nyankomne innvandrerkvinner i Tromsø.

Disse møtte stortingspresidenten. 

Representantene fra frivilligheten i byen fortalte om sitt arbeid. Stortingspresidenten var svært interessert og fulgte opp med mange spørsmål. De som var til stede, var: 

  • Medkvinner, Tromsø Røde Kors 
  • Aktivitetsguiden, Tromsø idrettsråd 
  • Her e æ!, Kultursatsing og medvirkningsarena for ungdom med mangfoldsbakgrunn 
  • RIO, Brukerorganisasjon fag- og brukerkunnskap på rusfeltet 
  • Ivareta, Organisasjon etterlatte/pårørende til personer som har utfordringer med rus og psykisk helse 
  • Kirkens Bymisjon 
  • Holt Økopark, Dyrkingsfellesskap, birøkterlag, skolehager 

Frivillighetskonferanse 

2022 er frivillighetens år og Tromsø kommune arrangerte konferansen i Sparebankens festsal torsdag 3. november. Flere enn 100 lag, foreninger og private initiativtakere deltok sammen med politikere og representanter fra Tromsø kommune. Målet var å diskutere dagens situasjon for å kunne legge til rette for et enda bedre samarbeid med frivilligheten og mulighetene som finnes i det frivillige Tromsø. 

Trondheim kommune var også invitert til konferansen med bakgrunn i at byen er valgt til Europeisk frivillighetshovedstad 2023. De frammøtte fikk et godt innblikk i trønderbyens daglige samarbeid med frivilligheten, og planene for neste år var til god inspirasjon for Tromsøs ambisjoner.  

Her kan du lese mer om Frivillighetskonferansen. 

Har du lyst til å jobbe som frivillig? Se hvordan du kan bidra på frivillig.no

Frivillighetens år 2022.