Søk tilskudd til integreringsarbeid

Nå kan du søke tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner og flerkulturelle tiltak for 2023. Søknadsfrist 1. mars.

Bilde som viser åtte smilende personer som omfavner hverandre

Nå kan du søke tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner og flerkulturelle tiltak for 2023. Søknadsfrist 1. mars.

Siste oppdatering 03. feb 2023, kl. 12:16

Publisert 03. feb 2023

Tilskuddsordninger består av prosjektstøtte og driftstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner.

Vi gir støtte til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Formålet er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant flyktninger, innvandrere og deres barn.

Alle lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret, og har medlemmer bosatt i Tromsø kommune, kan søke.

På siden tilskudd finner du søknadsskjema og mer informasjon om støtteordningen.