Søk tilskudd til helse- og velferdsformål innen 26. januar

Ideelle, frivillige lag, foreninger, bruker- og pårørendeorganisasjoner og stiftelser kan søke tilskudd til helse- og velferdsformål for 2023.

Folk som spiller ishockey

Ideelle, frivillige lag, foreninger, bruker- og pårørendeorganisasjoner og stiftelser kan søke tilskudd til helse- og velferdsformål for 2023.

Siste oppdatering 05. jan 2023, kl. 13:53

Publisert 05. jan 2023

Vi ønsker gjennom tilskuddsordningen å støtte opp om frivillige og ideelle organisasjoners innsats i Tromsø.

Formålet med ordningen er å forebygge sosialt utenforskap, bidra til bedre levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggere i Tromsø kommune, med utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, avhengighetsproblematikk og utviklingshemmede.

Søknadsfrist: 26. januar 2023

Les mer om tildelingskriteriene og hvordan du søker på siden tilskudd og støtteordninger.