Søk om redusert foreldrebetaling

Familier med lav inntekt kan nå søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO. Søk før 1. juni for å få reduksjonen med på faktura fra august.

Barn leker ute

Søk om redusert foreldrebetaling

Familier med lav inntekt kan nå søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO. Søk før 1. juni for å få reduksjonen med på faktura fra august.

Siste oppdatering 25. jan 2023, kl. 13:10

Publisert 20. mai 2022

Ingen husholdninger skal betale mer enn seks prosent av samlet inntekt for en SFO eller barnehageplass.

Familier med samlet inntekt under 598 825 kroner har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke for barn født 2020 eller tidligere.