Søk barnehageplass innen 1. mars

Barn som fyller ett år innen utgangen av november det året det søkes og som står uten barnehageplass, har rett til barnehageplass.

Bilde som viser et smilende barn i vinterlek

Barn som fyller ett år innen utgangen av november det året det søkes og som står uten barnehageplass, har rett til barnehageplass.

Siste oppdatering 13. jan 2023, kl. 14:54

Publisert 13. jan 2023

Søknadsfristen er 1. mars og ønsket oppstartsdato må være senest 30. november samme år. I søknaden må du oppgi hvilken dato du vil at barnet skal begynne.

Alle som søker om barnehageplass, kan sette opp fire barnehageønsker.

Du kan søke om plass i kommunal og privat barnehage.

Barnehagene går i gang med å fordele og tilby barnehageplasser etter 1. mars.  

Les mer på siden søk eller bytte barnehageplass.