Slik skaffer vi boliger til flyktninger

Tromsø kommune skal ta i mot 580 flyktninger i år. Nå får kommunen hjelp fra boligutviklere til å finne boliger.

Kommunedirektør Stig Tore Johnsen står på broa i 5. etasje på rådhuset og smiler mot kamera.
Kommunedirektør Stig Tore Johnsen

Tromsø kommune skal ta i mot 580 flyktninger i år. Nå får kommunen hjelp fra boligutviklere til å finne boliger.

Siste oppdatering 24. jan 2023, kl. 15:26

Publisert 24. jan 2023

- Vi har ikke flere boliger å tilby flyktningene, så nå trenger vi dere i privat sektor! Det var oppfordringen fra kommunedirektør Stig Tore Johnsen til boligutviklere og utleiere under et dialogmøte på rådhuset mandag.

I kommunestyresalen satt utbyggere, entreprenører, gårdeiere og eiendomsmeglere sammen med representanter fra kommuneadministrasjonen. Målet med møtet var å orientere om de endringene som nå er gjort for å forenkle søknadsprosess og saksbehandling.

Søknadsprosessen rundt oppføring av nybygg eller bruksendring av eksisterende bygg er nå forenklet i lys av situasjonen med ankomst av mennesker fra Ukraina. Etter forespørsel vil kommunen ta stilling til om eksisterende bygg kan unntas reglene i plan- og bygningsloven med forskrifter - slik at en godkjenning kan foreligge innen sju dager. 

- Boligreservene vi hadde i fjor er brukt opp. Flyktningene trenger boliger nå og vi må ha hjelp for å kunne bistå de 580 som vi skal ta imot i år, sa Johnsen til en engasjert og lydhør forsamling.

Har du boliger eller planer om å bygge permanent eller midlertidig, kan du ta kontakt med følgende for å få mer informasjon om boligbehovet og mulighetene for rask saksbehandling:

Seksjon for velferd, arbeid og inkludering, Kirsti Moslett Thunberg,
telefon: 97 78 49 40

Byggesak: Bettina Elise Haug, telefon: 48 24 22 97

Anskaffelser: Siri Hanevold, telefon: 94 31 71 12

Enhet for eiendomsutvikling: Maiken Johnsen, telefon: 99 58 54 07