Skytebanen i Tromsdalen åpner 6. juni

Tromsø kommune og Tromsø Jeger- og fiskerforening (TJFF) har inngått en avtale om oppstart av skytevirksomhet ved skytebanen i Tromsdalen fra og med mandag 6. juni 2022

Oversikt-Tromsdalen

Skytebanen i Tromsdalen åpner 6. juni

Tromsø kommune og Tromsø Jeger- og fiskerforening (TJFF) har inngått en avtale om oppstart av skytevirksomhet ved skytebanen i Tromsdalen fra og med mandag 6. juni 2022

Siste oppdatering 03. jun 2022, kl. 11:17

Publisert 31. mai 2022

I motsetning til i fjor vil skyting pågå i tidsbegrensede perioder, fra og med mandag kl. 15.00 til og med torsdag kl. 22.00. I dette tidsrommet vil turstiene og turområdene som ligger innenfor sikkerhetssonen til skytebanen være stengt med bom. Det blir i tillegg satt opp informasjonsskilt på engelsk og norsk. Publikum oppfordres til å respektere reguleringen.

Kommunen og TJFF har ikke kommet til enighet om noen privatrettslige forhold mellom partene. Disse vil bli søkt avklart snarest mulig. Inntil videre vil skyting kunne pågå i nevnte tidsperioder, og det er viktig at innbyggerne respekterer og forholder seg til dette. Dersom situasjonen endrer seg, vil dette bli tydelig kommunisert.

– Tromsø Jeger og fiskerforening setter sikkerheten i høysetet.  Gjennom avtalen har foreningen gått med på å redusere aktiviteten i Tromsdalen for å bidra til et kompromiss i saken og ivareta flere brukere i Tromsdalen. Vi ber om at skilting blir respektert i periodene skyting foregår. Det sier leder i TJJF, Øivind Hilmarsen.

Når det ikke pågår aktivitet på skytebanen, torsdag fra kl. 22:00 fram til mandag kl. 15:00 , vil bommene være åpne og området kan fritt benyttes til turformål.

– Fra kommunens side er vi fornøyd med en løsning som ivaretar begges interesser, og vi vil takke alle parter for fleksibilitet og imøtekommenhet i diskusjonene som har vært. Vi forventer og anmoder innbyggere og publikum til å forholde seg til dette, sier kommunedirektør Stig Tore Johnsen.

Leder i Tromsdalen bydelsråd, John Pedersen, sier at bydelsrådet er tilfreds med at forholdene nå er regulert og stiller seg bak avtalen som er inngått.