Signerte samarbeidsavtale

Tromsø kommune og UiT Norges arktiske universitet har inngått en samarbeidsavtale med varighet til 2027.

UiT-rektor Dag Rune Olsen og ordfører Gunnar Wilhelmsen signerer samarbeidsavtale.

Tromsø kommune og UiT Norges arktiske universitet har inngått en samarbeidsavtale med varighet til 2027.

Siste oppdatering 04. okt 2022, kl. 14:29

Publisert 04. okt 2022

Klima, kompetanse, rekruttering, næringsutvikling og nordområdesatsing – Tromsø kommune og UiT Norges arktiske universitet har mange sammenfallende målsetninger og interesseområder. Mandag 3. oktober signerte ordfører Gunnar Wilhelmsen og rektor Dag Rune Olsen en samarbeidsavtale med mål om å styrke de to organisasjonenes evne til å utøve sine samfunnsoppdrag. Avtalen gjelder for perioden 2022 – 2026.

– Vi som universitet må være større enn bare oss sjøl, vi er jo en del av et samfunn. Vi har samarbeidet godt med kommunen gjennom mange år allerede. Nå blir dette konkretisert inn i en samarbeidsavtale, sier UiT-rektor Dag Rune Olsen.

– En slik avtale trekker campus nærmere byen, lokalsamfunnet og oss som vertskommune, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Arbeidskraft, klima og kompetanse

Samarbeidsavtalen er overordnet, og skal konkretiseres gjennom delavtaler og prosjekter i løpet av avtaleperioden. Prioriterte områder for samarbeid er klimanøytralitet, attraktivitet, nordområdesatsing og kompetanse. Ordføreren trekker fram rekruttering av arbeidskraft som en viktig del:

– Tromsø kommune bruker for eksempel mye penger på vikarer i helsesektoren. Vi kan jobbe sammen for å rekruttere helsearbeidere, både fra Norge og utlandet. For å få til dette må vi gjøre Tromsø attraktiv for tilflyttere, og samtidig sørge for at det utdannes flere helsearbeidere her i byen.

Å få unge mennesker til å bli, eller flytte tilbake til Tromsø og Nord-Norge etter utdanning andre steder er et annet viktig element.

– Da må vi sørge for at vi kan tilby attraktive arbeidsplasser og legge til rette for kompetansemiljøer, sier Wilhelmsen, og trekker fram KSAT og  TASIC, det planlagte simulatorprosjektet som kan trekke kompetanse til byen.   

– At Tromsø kommune nå er en del av EUs klimasatsing er også et område som er veldig aktuelt for samarbeid. Å kunne være med å bidra til mer bærekraftige løsninger er noe som opptar mange studenter og forskere, legger rektor Dag Rune Olsen til.

Samarbeidsavtalen bygger på plandokumenter fra TK og UiT, deriblant «Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032» og universitetets strategiske planer.