I førersetet for nordområdesatsingen

Tromsø er denne uken vertskap for Arctic Frontiers, en anerkjent møteplass for politikere, næringslivsledere, forskere, urfolk og journalister fra hele verden.

Arctic Frontiers Moving North 2023

I førersetet for nordområdesatsingen

Tromsø er denne uken vertskap for Arctic Frontiers, en anerkjent møteplass for politikere, næringslivsledere, forskere, urfolk og journalister fra hele verden.

Siste oppdatering 30. jan 2023, kl. 14:53

Publisert 30. jan 2023

Kronikk av Gøril Johansen, leder for ProTromsø AS og Grete Sterri Kristoffersen, direktør for samfunn, innovasjon og næring, Tromsø kommune.

I førersetet for nordområdesatsingen

Tema er sikkerhet, økonomi, klima og livskraftige samfunn, en diskusjon som angår oss alle. Det politiske bakteppet er en sørgelig påminnelse om poenget med nordområdepolitikken. Likevel blir den internasjonale diskusjonen om Arktis tidvis avfeid som høytflyvende og irrelevant for «vanlige folk» i nord. Må det være sånn?

En «høytflyvende» diskusjon om Arktis?

«Moving North» er overskriften når vår statsminister, utenriksminister og andre regjeringsmedlemmer drøfter Arktis med beslutningstakere fra blant annet USA, de nordiske landene og EU. Omstendighetene er dramatiske. Vår nabo Russland har brutalt angrepet et annet europeisk land. Barentssamarbeidet, en viktig regional møteplass gjennom mer enn 30 år, har stoppet opp. Vi står overfor en ny situasjon i Norden med Sverige og Finland som fremtidige NATO-medlemmer. Samtidig merker vi i Arktis konsekvensene av en klimakrise som kun kan løses gjennom internasjonalt samarbeid. Kompleks storpolitikk, jovisst – men nordområdepolitikken er ikke kun for spesielt interesserte. Den er for deg og meg.

Arktisk hovedstad – forslitt forfengelighet?

Nord-Norge nord for polarsirkelen er definert som Arktis. Mens den arktiske regionen totalt sett forbindes med spredt befolkning har den norske delen flere sterke vekstsentre. Når den populære podkasten ‘Det store bildet’ tirsdag spiller inn liveepisode i Tromsø, er dette nettopp fordi en sentral del av utenrikspolitikken handler om nord. Hos det hjemlige publikum er Arktis-begrepet likevel omdiskutert. Et raskt google-søk viser stor bruksslitasje. Vi finner både arktiske systuer, solstudio, byggefirma og fotografer. Dette endrer ikke det faktum at Tromsø er Norges arktiske hovedstad. Byen er hjem for sekretariatene til Arktisk råd, Arktisk økonomisk råd, Arktisk ordførerforum, UiT Norges arktiske universitet, Den nordatlantiske sjøpattedyrkommisjonen, Nofima, Norce, verdensledende kunnskapsmiljøer på Framsenteret og ikke minst Arctic Frontiers.

Å være arktisk hovedstad er ikke et forslitt begrep eller jåleri. Det er et ansvar og en posisjon som både forplikter og gir muligheter, og som springer ut fra bevisst strategisk politikk så vel som aktiv lokal samfunnsutvikling.

Fra dokumenter og strategier til vår hverdag

Nordområdepolitikken er regjeringens viktigste strategiske ansvarsområde. Vi i nord må bidra til at både satsing og politikk får økt oppmerksomhet og et tydelig innhold. For hvor hyppig omtales nordområdesatsingen i nasjonale medier? Vår egen Ottar Brox framhever verdien av å tenke nedenfra og ta utgangspunkt i folks hverdag. Strategi og politiske rammer er viktig. Energien og hjertet i nordområdesatsingen må likefullt forankres og drives frem også av mennesker i nord. Derfor inviterer ProTromsø, Tromsø kommune og UiT Norges arktiske universitet sammen med Arctic Frontiers og andre partnere til åpne nordområdesamtaler denne uken.

Møt opp for å høre når statsministeren og utenriksministeren får innspill fra næringsliv, kulturutøvere og gründere, fra folk som er tett på både utfordringene og løsningene!

Mulighetene er mange. Nære havområder, rike ressurser, og fremtidsrettede vekstnæringer i kombinasjon med sterke kunnskapsmiljøer gjør at vi kan levere kunnskap, produkter, tjenester og teknologi til hele verden!

Et annet stort potensial ligger i økt nordisk samarbeid. Nord-Norge vil tjene på felles innsats for grønn omstilling med Oulu, Rovaniemi, Luleå og Umeå. Vi har derfor invitert Nordisk ministerråd til å styrke sitt fotavtrykk her nord. Det kan komme verdifulle resultater når politikere, næringsliv og eksperter fra hele Norden denne uken samles i Tromsø for å drøfte næring, samfunn og demokrati.

Nordområdesatsingen trenger den arktiske hovedstaden Tromsø

Vi gleder oss til å vise fram vår arktiske hovedstad til besøkende fra hele verden denne uken! For mange vil møtet med et urbant, mangfoldig samfunn med kunnskapsinstitusjoner i verdensklasse og et bybilde preget av ungdom, 140 nasjonaliteter, stolte samiske og kvenske tradisjoner og kulturliv være viktig ny lærdom. Vårt Arktis er ikke et folketomt isøde. Og Nord-Norge er ikke bare et sted på kartet eller et punkt i strategiene. Det er våre hjemsteder med skoler, ungdomshus og festivaler. Det er rom-jord observasjon, sjømat, bioteknologi til hele verden, flyplasser og idrettshaller. Det er fiskebåter, kventeater, forskningsinstitusjoner, kul samisk design, internasjonal skole, Arktisk filharmoni og gründer-hus. Vårt Arktis er et sted der engasjerte ungdommer som Luna, Kristian, Sunna og Parahini selv inviterer til statsministermøte.

Tromsø er i førersetet for utvikling og nye løsninger. Om nord, fra nord, i godt samarbeid med hele Nord-Norge. Bli med i samtalen! Sammenhengen mellom norske interesser og næringsutvikling, kulturtilbud, utdanning og ungdomsmedvirkning vises best når vi i nord engasjerer oss. Det er dette som er nordområdesatsing på sitt aller beste. 

Se noen av gratisarrangementene under Arctic Frontiers.