Foreslå kandidat til likestillingsprisen for 2022 innen 1. mars

Årlig utdeles kommunens likestillingspris og du er velkommen til å sende inn ditt kandidatforslag.

Likestillingsprisvinner Susanne Mortensen og ordfører Gunnar Wilhelmsen i kommunestyresalen

Foreslå kandidat til likestillingsprisen for 2022 innen 1. mars

Årlig utdeles kommunens likestillingspris og du er velkommen til å sende inn ditt kandidatforslag.

Siste oppdatering 13. feb 2023, kl. 12:49

Publisert 05. jan 2023

NB! Fristen for innsending av kandidatforslag, som opprinnelig var 2. februar, er utvidet til 1. mars.

Prisen kan tildeles institusjoner, organisasjoner, bedrifter eller enkeltpersoner, som bor eller virker i kommunen, som har gjort en innsats for likestilling, mangfold eller likeverd.

Tidligere har vi gitt prisen blant annet til Kirkens bymisjon, Alfheim aktivitetshus, Krisesenteret, Kafe X, TryggEST, Omsorgstjenesten Langnes, Nina Christine Dahl og Rønnaug Myre Sandvik.

I juni i fjor ble prisen overrakt av ordfører Gunnar Wilhelmsen til fisker Susanne Mortensen (bildet øverst) for Mortensens innsats gjennom 2021.

Kandidatforslagets innhold

Vet du om noen som etter din mening fortjener prisen for sitt likestillingsarbeid gjennom 2022?

Send inn ditt kandidatforslag, som må inneholde:

  • Kandidatens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
  • Begrunnelse for hvorfor du/dere mener denne kandidaten bør få tildelt prisen
  • Ditt eget navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse

Send forslaget til likestillingsutvalget

Det er kommunens likestillingsutvalg som basert på kandidatforslagene avgjør hvem prisen tildeles. Send derfor kandidatforslaget til:

E-post-adresse: postmottak@tromso.kommune.no

Eller som brevpost til:

Likestillingsutvalget Tromsø kommune, rådhuset
Postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø

Frist for innsending av kandidatforslag: 1. mars 2023.

Se oversikt: Tidligere vinnere av Tromsø kommunes likestillingspris