Bedre oversikt over veiene

– E dokker på befaring? Spørsmålet kom i en vennlig tone fra en kvinne på en terrasse vi passerte. Vi hadde gule vester og nettbrettet var godt synlig i hånden.

Registrerer veiene

Bedre oversikt over veiene

– E dokker på befaring? Spørsmålet kom i en vennlig tone fra en kvinne på en terrasse vi passerte. Vi hadde gule vester og nettbrettet var godt synlig i hånden.

Siste oppdatering 19. jul 2022, kl. 14:17

Publisert 19. jul 2022

– Ja, vi ser etter hva som må settes i stand langs veiene, svarte Oda Berntsen og Trygve Lager Gotaas, samstemt og smilende.

For det er mange som lurer på hva som foregår når de ser et par i gule vester som tar bilder.

Oda og Trygve har sommerjobb i Tromsø kommune ved enhet for veg. De har spasert langs gater og veier på nord- og vestsiden av Tromsøya de siste ukene og tatt bilder av kantstein, autovern, støttemurer og andre objekter i tilknytning til veinettet. Det de registrerer, blir automatisk lagt inn i kommunens kartsystemer.

Eksempel på en vaklevoren støttemur.

Totalt er det 536 km vei, gang- og sykkelvei og fortau som skal kontrolleres. Det tilsvarer omtrent strekningen fra Tromsø til Bodø med bil.

– Formålet med dette arbeidet er å få bedre oversikt over veinettet. Med foto, nøyaktig beskrivelse og stedsangivelse kan fagenhetene drive mer effektiv og rasjonell forvaltning. Det sier Dag-Ove Nilsen, planlegger for infrastruktur i Tromsø kommune.

Autovern eller ......

Det pågående arbeidet er en del av et større prosjekt for veivedlikehold som Troms kommune skal dra nytte av i framtiden. Til felles beste.