Illustrasjon om influensa og vaksinering.

Vaksinering mot sesonginfluensa

Årets vaksinering mot sesonginfluensa er i gang. Her kan du se datoene for vaksinering av prioriterte grupper.

Siste oppdatering 25. jul 2022, kl. 9:28

Publisert 07. okt 2021

Hvem kan få vaksinen? 

Prioriterte grupper: 

 • Risikogrupper (personer med kroniske sykdommer eller alder over 65 år – se liste under) 
 • Svinerøktere som har regelmessig kontakt med griser 
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære til) de med nedsatt immunforsvar 

Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie er også prioritert. Men her vil arbeidsgiver organisere vaksineringen. 

Mer om risikogrupper: 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:  

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
 • Alle fra fylte 65 år 
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år 
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma), 
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), 
  • diabetes type 1 og 2 
  • leversvikt eller nyresvikt 
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade 
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer) 
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Ny prioriteringsgruppe:

Ansatte i skoler og barnehager, ansatte vann og avløp, renovasjon, teknisk etat og utrykningspersonell. Time kan bestilles på vaksinasjonskontoret. Arbeidsgiver står for utgifter til vaksinering.

Andre: 

Personer som ikke er i prioriterte grupper kan også få vaksinen, men dette skjer da utenom det offentlige vaksinasjonsprogrammet. 

Hvor kan man få vaksinen? 

Prioriterte grupper kan få vaksinen hos sin fastlege, på kommunens vaksinasjonssenter på Mellomvegen 110 eller hos Tromsø vaksinasjonskontor.  

Bestill time for vaksinering på Mellomvegen her: Influensavaksinasjon (krever BankID) 

Bestill time hos vaksinasjonskontoret på e-post eller telefon 90 97 66 16. Telefontid tirsdager: 12:30 – 14:30. 

Personer utenom prioriterte grupper kan få vaksinen på apotek, eventuelt at man får resept på vaksinen hos fastlegen, henter på apotek og får satt den hos fastlege. 

Når kan man få vaksinen?

Vi legger fortløpende ut timer for influensavaksinering.

Hva koster vaksinen? 

Influensavaksinen for prioriterte grupper vil være gratis på vaksinasjonssenteret på Mellomvegen.  

Hos fastlegene betaler man en takst på 50 kroner. Har man frikort, er vaksinen gratis også der. 

For personer utenom prioriterte grupper vil kostnaden variere fra vaksinasjonssted til vaksinasjonssted. 

Vil du vite mer om influensavaksine? 

Les mer informasjon hos Helsenorge: Influensavaksine 

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.