Veiarbeid

Enveiskjøring i Storgata og veiarbeid i Diamantvegen

Stengte veier og redusert trafikk: Her finner du oversikt over hvor og når trafikken påvirkes.

Siste oppdatering 15. jul 2022, kl. 10:10

Publisert 20. sep 2021

Asfalt- og anleggsarbeid og andre utbedringstiltak berører ofte veier, som da må midlertidig stenges helt eller delvis.

Vi gjør oppmerksom på at varslene kan endres ved behov. Vi oppdaterer informasjonen i denne artikkelen fortløpende. Dersom arbeidene og stengningene kan berøre deg, kan det derfor være lurt å sjekke informasjonen her med jevne mellomrom.

Flere steder må arbeidet pågå på nattetid, noe som beklageligvis kan forårsake støy for beboere i området.

I tillegg til varslingene her, kan det også være lurt å holde seg oppdatert på trafikkmeldinger fra Statens vegvesen.no. Der finner du info om stengte veier og trafikkendringer, som ikke er i kommunal regi.

Enveiskjøring i Storgata fra 11. juli til august

Det skal graves ned ledninger for strøm og internett til Storgata 42. Arbeidet starter mandag 11. juli, og skal etter planen være ferdig til august.

I deler av perioden vil Storgata derfor være enveiskjørt mellom Strandskillet og Fiskergata.

I tillegg stenges fortauet på vestsiden av Storgata, og gående bes derfor benytte fortauet på østsiden. (Se rosastiplet linje på kartet nedenfor.)

Kjørende som skal nordover må kjøre via Strandgata eller Grønnegata. (Se de blåstiplede linjene i kartet nedenfor.)

Ett kjørefelt i Storgata holdes åpen for busstrafikk og annen sørgående trafikk.

Den rosastiplede linjen viser fortauet som gående kan benytte. Den blåstiplede linjen viser hvor kjørende som skal nordover må kjøre mens Storgata er enveiskjørt i sørgående retning.

Veiarbeid i Diamantvegen fra 27. juni til 21. august

I perioden skal det blant annet bygges nytt fortau i Diamantvegen. Dette medfører blant annet endring i bussrutene og for holdeplassene i området.

Detaljinfo om dette finner du på Troms fylkestrafikks nettsider:

Tiltaket er en del av Trafikksikker skolevei, som er en del av samarbeidet Tenk Tromsø. Samarbeidet består av Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø.

Vi er i gang med å bytte ut vann- og avløpsledninger i Røstbakken og noen nærliggende veier (se den blå streken på kartet).

Graveprosjektet startet i april 2022 og ferdigstilles senhøsten 2023.

Les mer om Røstbakken-prosjektet her.

De to røde kryssene i kartet markerer hvor Røstbakken vil være stengt for trafikk fra mai 2022.

I mai 2022 startet gravearbeidet i krysset hvor Nansenvegen møter Røstbakken. Dette krysset blir helt stengt for gjennomkjøring for alle kjøretøy inntil videre. Det samme gjelder helst nederst i Røstbakken hvor veien møter Mellomvegen.

Du kan fortsatt kjøre som vanlig på begge sider av anleggsområdet, men altså ikke forbi. Fotgjengere og syklister kan passere mens arbeidet pågår.

Krysset blir også stengt for busstrafikk, og linje 40 må derfor legge om ruta mens arbeidet pågår. Les mer på Troms fylkestrafikks nettsider.

Fra juni ble det imidlertid satt inn minibusser på strekningen, da disse kan kjøre rundt anleggsarbeidet. Les mer om ekstrabussen på Troms fylkestrafikks nettsider.

Vi skal skifte ut gamle vann- og avløpsledninger på Mortensnes. I februar 2022 starter arbeidet med del tre av totalt fem byggetrinn.

Les mer om Mortensnes-prosjektet her.

Redervegen, fra krysset Ankervegen og sørover til Winston Churchillsveg, blir stengt for all trafikk (inkludert gående og syklende) inntil arbeidet er fullført og det er lagt nytt asfaltdekke i veien. Arbeidet med å bygge opp og asfaltere veien, starter i august 2022.

Veien skal graves opp i full bredde, og av sikkerhetshensyn vil det derfor ikke være mulig å passere.

Vi håper på forståelse for tiltaket og at skilting overholdes.

Hillesøybrua nattestengt to netter på rad

Veien i tilknytning til Hillesøybrua skal asfalteres på begge sider av brua. Se kart lenger ned.

Dette medfører at brua stenges nattestid to netter på rad:

  • Fra onsdag 29. juni kl. 21 til torsdag 30. juni kl. 06
  • Fra torsdag 30. juni kl. 21 til fredag 1. juli kl. 06
Veistrekkene som er skravert i gult skal asfalteres.

Deler av Strandgata stenges 25. februar i forbindelse med vann- og avløpsarbeid

Strandgatas sørlige del stenges fredag 11. februar for vann- og avløpsgraving til hotellet som er under oppføring i Storgata 25. Atkomst til Nerstranda vil være fra nord via Strandskillet.

Busstoppet ved Nerstranda vil være ubetjent, både sør- og nordgående busser vil gå i Storgata. Se Tromskortet.no for informasjon.

Arbeidet vil vare noen uker, med mål om å være ferdig i god tid før 1. april.

En del av Myrengvegen stengt fra og med mandag 31. desember

En del av Myrengvegen stenges for harde trafikanter fra og med mandag 31. januar like sør for Coop Marked Myreng. Veistykket er etter planen stengt i til sammen fem dager.

Dette medfører at alle kjørende til Prestvannvegen og veiene nord for det stengte partiet må kjøre Conrad Holmboes veg. Omkjøring skiltes. (Se kartutsnittet nedenfor)

Fotgjengere og syklende kan passere.

Stengingen gjør at det ikke er busstilbud i dette området mens arbeidet pågår. Se Tromskortet.no for informasjon om hvordan bussrutene omlegges.

Stengingen skyldes reparasjon av en vannlekkasje.

Myrengvegen er stengt for kjørende mellom de to innkjøring forbudt-skiltene i fem dager fra og med mandag 31. januar.

Sommerfeldts gate stengt 21. september

Sommerfeldts gate fra Dramsvegen til Johan Jensens gate er stengt fra og med tirsdag 21. september klokken 07:30 til cirka klokken 17:00 grunnet asfaltarbeid.

Se kartutsnittet nedenfor:

Kvaløyvegen stengt 21. til 23. september

Kvaløyvegen stenges mellom Holtvegen og Plantasjen i perioden tirsdag 21. september klokken 0:007 til og med torsdag 23. september klokken 06:00.

Veien er da stengt i begge retninger for alle kjøretøyer unntatt rutebuss.

Det vil være skiltet omkjøring og trafikkdirigenter på stedet.

Skippergata stengt 23. til 24. september

Det gjenstår å bygge én fartshump ved Søndre Tollbodgate og derfor stenges Skippergata grunnet asfaltarbeid fra og med torsdag 23. september klokken 21.

Gata åpnes etter planen igjen innen bussene begynner å gå tidlig fredags morgen. Skippergata holdes åpent for busstrafikk torsdags kveld til etter at siste buss er gått for kvelden.

For andre trafikanter skiltes det for omkjøring via Storgatbakken når man kommer fra sentrum, og via Nordre Tollbodgate når man kommer kjørende fra nord.

Winston Churchills veg stengt 27. og 28. september

På grunn av bussvei som må asfalteres, blant annet på nattetid, er Winston Churchills veg stengt fra krysset Radarvegen til Gnistvegen fra mandag 27. september klokken 12:00 til tirsdag 28. september klokken 06:00.

Det vil være trafikkdirigering på stedet.

Toftvegen/Hamnavegen stengt 29. og 30. september

På grunn av bussvei som må asfalteres, blant annet på nattetid, er Toftvegen stengt fra krysset Årevegen til Hamnavegen i periodene:

  • onsdag 29. september klokken 12 til torsdag 30. september klokken 06:00
  • torsdag 30. september klokken 12 til fredag 1. oktober klokken 06:00

Det vil være trafikkdirigering på stedet.

Strandgata stengt 6. og 7. oktober

Strandgata er stengt onsdag 6. og torsdag 7. oktober.

En mobilkran skal montere tårnkran på byggeplassen til Storgata 25.

Busstoppen ved Nerstranda vil i stengeperioden ikke anløpes. Det tilbys en midlertidig busstopp i Storgata. Sjekk gjerne trafikkstatus på Tromskortet.no for mer detaljert info.

Atkomst for kjørende til Nerstranda og Strandgata 5–9 vil bli fra nord. For lette kjøretøy er det også åpent for atkomst via Peder Hansens gate og kaiene.

Se kartutsnittet nedenfor.

Strandgata var opprinnelig planlagt stengt tirsdag 21. september fra klokken 7 til torsdag 23. september klokken 12, men dette ble utsatt.

Redusert framkommelighet ved Kirkegårdsvegen 13 under sikringsarbeid 2. november

Tromsø kommune har avdekket skader på muren som går langs Kirkegårdsvegen 13. Det er en viss fare for at muren kan rase ut på deler av strekningen. For å ivareta trafikksikkerheten for både kjørende og myke trafikanter, skal vi plassere gangcontainere forbi området slik at man kan ferdes trygt forbi muren.

Ved Kirkegårdsvegen 13 setter vi ut gangcontainere tirsdag 2. november mellom klokken 11:00 og 14:00. (Se kart nedenfor med rød skravering).

Mens vi holder på med utsettingen av gangcontainere, vil det for myke trafikanter være redusert framkommelighet. Vi oppfordrer alle som ferdes til fots til å bruke fortauet på motsatt side av veien mens vi holder på.

Gangcontainerne er en midlertidig løsning fram til ny mur er på plass. Bygging av ny mur har planlagt oppstart våren 2022.

Deler av Storgata stengt 17. november fra klokken 09:00 til ut på kvelden

Onsdag 17. november fra klokken 09:00 om morgenen til ut på kvelden må vi stenge Storgata fra Strandskillet til Kirkegata både for busser og andre kjøretøy.

Dette fordi vi skal pynte gatestykket med julelys. Ett fortau i Storgata holdes åpen for myke trafikanter.

Kjøretøytrafikk både til og fra Prostneset-området må kjøre via Strandgata, som blir skiltet som omkjøring og får toveistrafikk med trafikklys.

Stengingen vil berøre bussrutene 33 og 42. Informasjon om hvor bussene midlertidig må kjøre om, kan du se under trafikkstatus på Tromskortet.no.

Skilt- og trafikklysoversikt i forbindelse med at Storgata stenges for julepynting den 17, november på morgen, ettermiddag og kveld.
Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.