Tromsø skal forhandle om byvekstavtale

Gjennom samarbeidet Tenk Tromsø har fylket og kommunen stått klare til å forhandle om byvekstavtale med fylket og staten. Nå har invitasjonen fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Samferdselsdepartementet kommet.

Byvekstavtale

Tromsø skal forhandle om byvekstavtale

Gjennom samarbeidet Tenk Tromsø har fylket og kommunen stått klare til å forhandle om byvekstavtale med fylket og staten. Nå har invitasjonen fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Samferdselsdepartementet kommet.

Siste oppdatering 29. mar 2022, kl. 14:54

Publisert 17. mar 2022

Står klar til å starte

Tromsø fikk på plass en bompengepakke i fjor og har ventet på å bli invitert til forhandlinger om en byvekstavtale. I januar i år gikk ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) ut og etterlyste møte med regjeringen.

–  Dette er startskuddet vi har ventet på! Endelig kan vi gå i gang med forhandlinger med staten om prosjekter i milliardklassen for bedre fremkommelighet for alle i Tromsø. Dette er det største miljøtiltaket i Tromsøs historie, og vil bli et enormt løft for de som går, sykler, tar buss og kjører, sier Wilhelmsen.

En byvekstavtale vil være et viktig bidrag i Tromsøs arbeid med det grønne skiftet, og ikke minst er det viktig for byens skolebarn som trenger trygge skoleveier, og for næringslivet som trenger et mer effektivt transportsystem.

– I Tromsø har det ikke blitt bygd statlig vei på 22 år og vi har høye forventninger til at staten skal bidra stort, slik som i de andre byene med byvekstavaler. Nå ser vi frem til å dra tilbake og lese mandatet, og til å sette oss ned og bli enige om en byvekstavtale som vi sårt trenger, avslutter ordføreren.

Buss, sykkel og gange

Belønningsmidler fra Bypakke Tenk Tromsø har siden 2014 bidratt til flere bussavganger, kollektivfelt, gang- og sykkelveger og reduserte bussbilletter i Tromsø. Gjennom en byvekstavtale ønsker Troms og Finnmark fylkeskommune et økt fokus på de som reiser eller ønsker å reise kollektivt, sykle eller gå.

– Tromsøværinger er blant de flinkeste i landet til å ta buss og til å gå. Et bedre busstilbud og bedre forhold for de som går eller sykler er viktig for at vi skal nå målet om nullvekst i personbiltrafikken. Derfor er det viktig at byvekstavtalen blir et verktøy som utvikler ny og grønn mobilitet i Tromsø, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

Nullvekstmål og bærekraftig byutvikling

Byvekstavtaler er et viktig grep for å nå nullvekstmålet i byene. Nullvekstmålet innebærer at klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Byvekstavtalene skal bidra til god og bærekraftig byutvikling, i tillegg til å sikre en langsiktighet i areal- og transportutviklingen.

– De fire største byene våre har allerede byvekstavtaler, og Tromsø har lenge vært i god posisjon for å starte forhandlinger. Byvekstavtalene er viktige grep for å nå nullvekstmålet i byene, og bidra til bedre miljø og fremkommelighet for alle trafikantgrupper, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.