Send innspill til idretts- og friluftslivstrategien innen 26. januar

Arbeidet med kommunens nye strategi for idrett og friluftsliv er i gang. Idrettslag, privatpersoner og organisasjoner kan komme med innspill.

Tre ungdommer løper på treningsbanen på Charlottenlund i Tromsø. Det regner.

Send innspill til idretts- og friluftslivstrategien innen 26. januar

Arbeidet med kommunens nye strategi for idrett og friluftsliv er i gang. Idrettslag, privatpersoner og organisasjoner kan komme med innspill.

Siste oppdatering 26. jan 2022, kl. 16:11

Publisert 20. des 2021

Planprogramforslaget til kommunedelplanen for idrett og friluftsliv 2022-2025 er lagt ut til offentlig ettersyn. 

Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv er kommunens strategidokument på fagområdene idrett, egenorganisert aktivitet og friluftsliv for perioden 2022-2025.  

Blant spørsmålene som skal besvares er:

  • Hvilke anlegg skal vi prioritere? 
  • Hvordan får vi flere i aktivitet? 
  • Hvilke utfordringer står vi ovenfor i fremtiden? 

Arbeidet med en ny plan er i en tidlig fase og dokumentet, som nå ligger ute på høring med høringsfrist 26. januar, er kommunens forslag til planprogram.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, organisering av arbeidet og behovet for utredninger.

Se hele planprogramforslaget og kom med dine tilbakemeldinger 

– Idrett og friluftsliv er en stor del av hverdagen til mange og noe folk engasjerer seg i. Vi håper derfor at privatpersoner, organisasjoner, idrettslag og foreninger kommer med sine innspill på hva som er viktige temaer for årene som kommer, sier Elisabeth Kristensen, idrettsrådgiver i seksjon for byutvikling. 

I høringen ønsker en spesielt innspill på: 

  • Hvordan paraidrett og tilrettelegging av friluftsliv for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan styrkes. 
  • Planprogram i sammenheng med Tromsø kommunes mål om å bli en av 100 klimanøytrale byer i Europa innen 2030. 
  • Aktivitetenes/idrettenes påvirkning på naturen. 
Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.