Evttot ođđa Gáisi-stivralahtuid / Foreslå nye Gáisi-styremedlemmer

Lea áigi nammadit ođđa stivrralahtuid Gáisi giellaguovddážii. Áigemearri evttohit lea guovvamánu 4. beaivve. / Det skal oppnevnes nye styremedlemmer til Gáisi språksenter. Forslagsfrist er 4. februar.

Sameflagg som bordflagg

Evttot ođđa Gáisi-stivralahtuid / Foreslå nye Gáisi-styremedlemmer

Lea áigi nammadit ođđa stivrralahtuid Gáisi giellaguovddážii. Áigemearri evttohit lea guovvamánu 4. beaivve. / Det skal oppnevnes nye styremedlemmer til Gáisi språksenter. Forslagsfrist er 4. februar.

Siste oppdatering 07. jan 2022, kl. 12:33

Publisert 05. jan 2022

(Tekst på norsk lenger ned)

Ná lea Gáissi stivra

Stivrras leat vihtta lahtu ja juohkehaččas lea persovnnalaš várrelahttu.

  • Politihkalaš ovddasteaddji Romssa suohkanis
  • Báikkálaš sámi servviin leat guokte ovddasteaddji, áinnas Moskavuona-guovllu servviid ovddasteaddjit
  • Guokte dahje golbma rabas saji várrejuvvon eará sámi servviide
  • Stivrras galgá unnimus 40 proseanta goabbátge sohkabealis

Ná evttohat evttohasaid

Sámi servviin ja organisašuvnnain lea vejolašvuohta evttohit stivrra- ja várrelahtuid.

Sohkabealdásseárvvu dihtii leat evttoheaddjit geatnegahtton evttohit sihke nissonolbmo ja almmáiolbmo evttohassan.

Romssa suohkan dat loahpaloahpas nammada stivrra- ja várrelahtuid, stivrajođiheaddji ja várrejođiheaddji guovtte jahkái.

Sádde evttohusaid čálalaččat e-poastta bokte. Áigemearri lea guovvamánu 4. beaivve. Evttohusat sáddejuvvojit Gáissi jođiheaddjái John Niklas Labbai

Loga eanet Gáissi birra.

Gáisis styre har følgende representasjon

Styret består av fem medlemmer med personlige varaer.

  • Én politisk representant fra Tromsø kommune
  • To representanter fra lokale sameforeninger i Ullsfjord, hvis mulig.
  • To eller tre åpne plasser for øvrige samiske organisasjoner.

Det skal være minst 40 prosent av hvert kjønn i styret.

Slik foreslår du kandidater

Samiske lag, foreninger og organisasjoner har forslagsrett til valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

Alle organisasjoner som melder inn forslag på styremedlemmer må legge frem forslag på en kvinne og en mann, slik at det er mulig å ivareta en balansert kjønnsfordeling i oppnevnelsen av styret.

Det er Tromsø kommune som oppnevner styrets medlemmer med personlige varamedlemmer, og styreleder og -nestleder for to år om gangen.

Send kandidatforslag skriftlig innen 4. februar 2022 på e-post til Gáisi-leder John Niklas Labba

Les mer om Gáisi.

Luohppi stivra / Avtroppende styre

Otná Gáisi giellaguovddáža stivra lea nammaduvvon áigodahkii cuoŋománu 20. b. 2020 – cuoŋománu 19. b. 2022.

Det sittende styret i Gáisi giellaguovddáš er oppnevnt for perioden 20. mars 2020 –19. mars 2022.

Otná miellahtut leat:
Det nåværende styret består av:

Lisa Pedersen, jođiheaddji/leder. Sadjásaš/Vara: Ante Siri (Romssa sámeseavi / Tromsø sameforening – NSR)

Per Bjørn Lakselvnes, nubbijođiheaddji/nestleder. Sadjásaš/Vara: Marny Guttormsen (Lakselvbukt husflidslag)

Terese Mathilde Kolstrøm. Sadjásaš/Vara: Trygve Pedersen (Moskaluovtta sámesearvi / Lakselvbukt sameforening - SFF)

Henrik Halvari (Sámi studeantasearvi Davvi Norggas / Samisk studentforening i Nord-Norge) Sadjásaš/Vara: Risten Birje Steinfjell (Romssa Sámi Váhnenfierpmádat / Samisk foreldrenettverk i Tromsø)

Mari Ann Benonisen. Sadjásaš/Vara: Maja Sandvik Lockert (Romssa suohkan / Tromsø kommune)

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.