Søker kunstner til utendørsprosjekt til Grønnåsen skole

Tromsø kommune søker kunstner til utendørsprosjekt til Grønnåsen skole. Kunstprosjektet – alternativ hengeplass – skal være en alternativ hengeplass som oppfordrer til gjensidig utveksling mellom elevene på en positiv måte – å se og bli sett, å høre og bli hørt.

Grønnåsen skole uterom østside

Søker kunstner til utendørsprosjekt til Grønnåsen skole

Tromsø kommune søker kunstner til utendørsprosjekt til Grønnåsen skole. Kunstprosjektet – alternativ hengeplass – skal være en alternativ hengeplass som oppfordrer til gjensidig utveksling mellom elevene på en positiv måte – å se og bli sett, å høre og bli hørt.

Siste oppdatering 01. des 2021, kl. 14:45

Publisert 13. okt 2021

Kunstprosjekt tenkes plassert på skolens østside. Dette blir en del av ei større opprustning av skolegården med ny basketballbane og aktivitetsområder. Tromsø kommune har også innleda et samarbeid med Bjørnådal arkitekter om bygging av en tribune i forbindelse med basketballbanen. Prosjektet alternativ hengeplass må gå i dialog med de andre planene for opprustning. Se for øvrig vedlagte kunstplan.

Budsjett for kunstprosjekt hengeplass er 475 000 kroner.

Du trenger ikke sende konkrete utsmykkingsforslag i denne delen av prosessen, men vi ønsker å engasjere en kunstner for videre samarbeid. Kommunen oppfordrer også kunstnere uten erfaring med kunst i offentlig rom til å søke. Interesserte kunstnere bes sende dokumentasjon senest 07. november 2021 av tidligere arbeider / prosjekter, en kort motivasjonstekst og cv samlet i en PDF til kunstgronnasen@gmail.com. PDF merkes med: etternavn_formavn.pdf

Frist: 7. november 2021.

Ved spørsmål kan enten kunstkonsulent Ina Otzko kontaktes på e-post kunstgronnasen@gmail.com, eller kunstrådgiver Nina Mathisen på e-post nina.mathisen@tromso.kommune eller telefon 97 54 50 29.

Overordnet idé for kunstprosjektet

Det er et mål fra oppdragsgiver at brukere ved Grønnåsen skole skal oppleve et inspirerende uteområde hvor den kunstneriske utformingen har en bruksfunksjon. Området er også i bruk på ettermiddag og kveld så det er viktig at den kunstneriske utformingen ivaretar sikkerhet, slitasje og områdets høye aktivitetsnivå og bruk av ulik art. Oppdragsgiver ønsker å legge til rette for å skape steder der elevene kan oppholde seg i ulike gruppestørrelser og at det er utformet slik at en har mulig å trekke seg noe unna. Det er et stort ønske å ivareta jentenes behov for aktivitet og rom for å være for seg selv, samtidig som det ikke skal være mulig å gjemme seg.

Grønnåsen skole er en av fire ungdomsskoler på Tromsøya og er en del av Tromsøskolen. Skolen er plassert nord på øya. Skolen åpnet i 1970, og har senere gjennomgått renoveringer. Skolen har i dag et funksjonelt skolebygg med tradisjonell klasseromsløsning. Skolen fungerer også som praksisskole for ILP. Skolen har ca. 220 elever.

Skolens visjon er: Grønnåsen skole skal være en skole der alle skal ha et faglig fokus og oppleve mestring og utfordring i skolehverdagen. Alle, lærere og elever, skal aktivt delta faglig og sosialt, og alle skal bli sett og hørt.

Kunnskap: Faglig fokus
Engasjement: Aktivitet, initiativ, interesse
Trivsel: Bli sett, bli hørt og tatt på alvor

Funksjoner til aktivitet og opphold er integrert side om side. Det er ønske om et bevegelsesrom som støtter opp om sosialt samvær, aktivitet og dialog.

Oppsummering:
Tema: Alternativ hengeplass
Budsjett: 475 000 kroner
Sendes til: kunstgronnasen@gmail.com

Frist: 7. november 2021.

Her kan du laste ned kunstplan for Grønnåsen skole:

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.