Fra venstre mot høyre: Kultursjef Pål Jentoft Johnsen, stipendmottaker kulturstipend for kunstnere og kulturarbeidere 2021, Karoline Stensland, ungdommene i «Her e Æ»: Laura Lamai, Liomary Castro, Farida Khalil, Christine Simpyata, Violetta Skokova , Diyala Khalil, Adiam Samuel og ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Karoline (26) og gruppa «Her e æ» tildelt 25 000 hver i stipend

Årets stipendtildeling skjedde på Tvibit 8. desember. Stipendmottakerne fikk tildelt både prispenger og blomster av ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Siste oppdatering 09. des 2021, kl. 11:35

Publisert 09. des 2021

Årlig deler kommunen ut ett kulturstipend for ungdom under 20 år, som har utmerket seg innen kulturlivet i Tromsø, og ett stipend for profesjonelle, aktive kunstnere og kulturarbeidere.

«Her e æ» tildelt kulturstipend for ungdom

Gruppa «Her e æ» har rundt ti medlemmer fra forskjellige land som Zambia, Hellas, Russland, Syria, Eritrea, Filippinene og Den dominikanske republikk.

Gruppa lager forestillinger, tekster, dans og driver med omvisning. De omtaler seg også som veivisere, og mener at kultur skal være for alle.

Kommunes kulturstipend for ungdom på 25 000 kroner får gruppa til videre aktivitet.

Gjennom 2021 har «Her e æ» blant annet hatt omvisninger på Nordnorsk Kunstmuseum på 12(!) forskjellige språk. De hadde også et eget arrangement til inntekt for TV-aksjonen der gruppa samlet inn over 10 000 kroner gjennom dans, mat, opplesning av tekster og andre aktiviteter.

– Vi ønsker å bruke stipendet til å lage flere forestillinger og gjerne jobbe mer med barn, og inkludere dem som ikke har vært på teater eller konsert tidligere, heter det i en uttalelse fra gruppa.

Juryen begrunner tildelingen blant annet med at «Her e æ» er en gruppe unge mennesker som er kreative, har stort pågangsmot og engasjement, og som er gode forbilder for andre.

De gjennomfører ulike kultureventer og forestillinger, inspirerer og inviterer andre til å delta som publikum, veileder dem som er yngre på øvingene, og de framfører egne tekster og dans. I år hadde de også et eget selvstyrt arrangement til støtte for TV-aksjonen.

Juryen ser det også som meget positivt at gruppa arbeider for å inspirere både barn og voksne med minoritetsbakgrunn til å delta i kulturlivet i Tromsø.

Karoline Stensland tildelt kulturstipend for kunstnere og kulturarbeidere

Årets mottaker av kommunens kulturstipend for kunstnere og kulturarbeidere, som er på 25 000 kroner, er 25 år og har en master i musikkutøving ved Musikkonservatoriet i Tromsø.

Av stipendjuryen omtales Karoline som en spennende musiker, skuespiller, komponist og kulturentreprenør med en iboende skapertrang.

I juryens begrunnelse for tildelingen heter det blant annet at hun har stor gjennomføringskraft og inkluderer en rekke aktører i det frie feltet med på sine prosjekter, og hun jobber på et høyt profesjonelt nivå og er alltid på vei videre.

Hun har blant annet vunnet sølvmedalje i den internasjonale talentkonkurransen WCOPA – World Championships of Performing Arts og mottatt Drømmestipendet 2021.

Kulturstipendet skal Karoline Stensland bruke til forestillingen «Verdt Mer», som belyser viktige tema om psykisk helse blant barn og unge.

– Jeg startet arbeidet med forestillingen i mars med et spørreskjema til ungdom om psykisk helse, og de 45 svarene jeg fikk danner grunnlaget for manus og forestillingen, sier Karoline og legger til:

– Jeg har gjort mange prosjekter tidligere, men aldri skrevet manus helt fra bunnen av. Dette blir veldig spennende og lærerikt.

På bildet øverst (fra venstre mot høyre):
Kultursjef Pål Jentoft Johnsen, stipendmottaker for kulturstipend for kunstnere og kulturarbeidere for 2021, Karoline Stensland, ungdommene i «Her e Æ»: Laura Lamai, Liomary Castro, Farida Khalil, Christine Simpyata, Violetta Skokova , Diyala Khalil og Adiam Samuel. Ordfører Gunnar Wilhelmsen ytterst. Foto: Alessandro Belleli, Tvibit.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.