Varden høydebasseng på nordspissen av Tromsøya.

Derfor skal det investeres to milliarder kroner i vann og avløp

Vann- og avløpsgebyret settes gradvis opp fra 7.300 kroner i året til 11.500 kroner i 2032.

Siste oppdatering 01. des 2021, kl. 14:29

Publisert 30. nov 2021

Seksjon for vann og avløps «Kommunedelplan for vann og avløp 2021-2032» er nå lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 21. januar 2022. Planen skal deretter til endelig politisk behandling tidligst i februar 2022.  

Planforslaget kan du lese her.

I planen beskrives nye tiltak og vedlikeholdsarbeid som må gjennomføres de neste årene. 

– Vannbransjen står overfor store utfordringer blant annet fra klimaendringer. Vi har infrastruktur som må vedlikeholdes og oppgraderes. Derfor skal vi investere 2 milliarder kroner fram mot 2033, sier Geir Helø, seksjonsleder for vann og avløp i Tromsø kommune. 

Stort behov for nye anlegg 

Rent drikkevann rett fra springen og tilgang til et avløpssystem er noe de fleste tar for gitt, men disse systemene fungerer ikke av seg selv. De må driftes, vedlikeholdes, fornyes og videreutvikles. 

– Vi har god tilgang til vann i Tromsø, men utfordringen er at tilgangen på drikkevann er avhengig av at tilførselen fra begge de to store drikkevannskildene fungerer, sier Helø og viser til kildene på Kvaløya og på Ringvassøya. 

Geir Helø, seksjonsleder for vann og avløp i Tromsø kommune
Geir Helø er seksjonsleder for vann og avløp i Tromsø kommune. Foto: Frank Lande

– Hvis ett system faller ut så kan deler av Tromsø oppleve vannmangel. Derfor er det avgjørende at vi får videreutviklet ringsystemet for tilførsel av drikkevann til og internt i Tromsø.

Nasjonale rapporter signaliserer at det er nødvendig med investeringer i vannbransjen for opptil 332 milliarder kroner fram mot 2040. For egen del planlegger vi investeringer på 2 milliarder kroner fram til 2033. 

– Det skal investeres blant annet for å sikre trygge vannkilder, redusere vanntapet, redusere overvann i avløpsnettet og rense avløpet innenfor kravene, sier Helø.

Gebyret øker 

Seksjon for vann og avløp er et gebyrfinansiert tjenesteområde. Det betyr at seksjonen skal gjøre jobben med inntektene fra innbyggerne gjennom vann og avløpsgebyret.  

I dag betaler en gjennomsnittsbolig på 120 kvadratmeter et samlet vann- og avløpsgebyr på 7.300 kroner i året, men dette vil øke gradvis i planperioden til cirka 11.500 kroner i 2032. Innbyggerne i Tromsø betaler i snitt mindre i gebyr enn innbyggere i sammenlignbare kommuner som Drammen, Kristiansand og Sandnes.

– Selv om gebyret øker så mener jeg fortsatt at dette er en lav pris å betale for de tjenestene man får, sier Helø. 

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.