Styrer mot 51,9 milllioner i pluss

Her kan du lese årets andre statusrapport for økonomien i Tromsø kommune.

Forsiden på den digitale versjonen av økonomirapporten.

Styrer mot 51,9 milllioner i pluss

Her kan du lese årets andre statusrapport for økonomien i Tromsø kommune.

Siste oppdatering 04. nov 2021, kl. 15:49

Publisert 04. okt 2021

Kommunedirektøren legger i årets andre økonomirapport frem en årsprognose for Tromsø kommunes drift som viser et positivt resultat på 51,9 millioner. Dette er drøye 2 millioner kroner høyere enn prognosen fremlagt i økonomirapport 1 i mai 2021.

Økonomirapport 2 - 2021.

– Hovedårsaken til resultatforbedringen er at skatteinntektene ser ut til å bli langt høyere og at rente- og avdragsutgiftene blir lavere enn budsjettert. Det er fortsatt merforbruk i driften som trekker i motsatt retning, sier kommunedirektør Stig Tore Johnsen.

Kommunedirektøren anbefaler at det positive resultatet avsettes til disposisjonsfond:

– Jeg vil ikke anbefale noen tiltak som bidrar til å øke kommunens driftskostnader slik situasjonen er nå. Tromsø kommune er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon, som krever tøffe prioriteringer.

Spesielt innenfor helse og omsorg ser vi at kostnadene øker kraftig, men vi tror dette nå har stabilisert seg. Kommunen opplever at etterspørselen etter helsetjenester øker kraftig i samfunnet, også blant de yngre innbyggerne, noe som utfordrer vår kapasitet innenfor disse tjenestene. Vi preges også fortsatt av en del kortsiktige, kostbare tiltak spesielt innenfor helse og omsorgstjenestene, men også nå innenfor barn og familie, sier Johnsen.

Kommunedirektørens oppsummering er at Tromsø kommune har god kontroll på egen drift, men preges av kortsiktige og kostbare løsninger grunnet manglende infrastruktur og personell.

– Det blir svært viktig nå fremover å fokusere på langsiktige tiltak innenfor rekruttering, investeringer og satsning på våre ansatte. Dette er virkemidler som vi vet kommer til å gi positive effekter over tid, sier Johnsen.

Kommunedirektør Stig Tore Johnsen presenterte økonomirapporten på en pressekonferanse på rådhuset den 4. oktober, som du kan se i opptak på vår videoside.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.