Skilt- og trafikklysoversikt i forbindelse med at Storgata stenges for julepynting

Stengte veier og redusert trafikk

Her finner du oversikt over hvor og når trafikken vil påvirkes.

Siste oppdatering 16. nov 2021, kl. 13:57

Publisert 20. sep 2021

Asfalt- og anleggsarbeid, og andre utbedringstiltak, berører ofte veier, som da må midlertidig stenges helt eller delvis.

Vi gjør oppmerksom på at varslene kan endres ved behov. Vi oppdaterer informasjonen i denne artikkelen fortløpende. Dersom arbeidene og stengningene kan berøre deg, kan det derfor være lurt å sjekke informasjonen her med jevne mellomrom.

Flere steder må arbeidet pågå på nattetid, noe som beklageligvis kan forårsake støy for beboere i området.

I tillegg til varslingene her, kan det også være lurt å holde seg oppdatert på trafikkmeldinger fra Statens Vegvesen.no. Der finner du info om stengte veier, som ikke er i kommunal regi.

Deler av Storgata stengt 17. november fra klokken 9 til ut på kvelden

Onsdag 17. november fra klokken 9 om morgenen til ut på kvelden må vi stenge Storgata fra Strandskillet til Kirkegata både for busser og andre kjøretøy.

Dette fordi vi skal pynte gatestykket med julelys og -pynt. Ett fortau i Storgata holdes åpen for myke trafikanter.

Kjøretøytrafikk både til og fra Prostneset-området må kjøre via Strandgata, som blir skiltet som omkjøring og får toveistrafikk med trafikklys.

Stengingen vil berøre bussrutene 33 og 42. Informasjon om hvor bussene midlertidig må kjøre om, kan du se under «Trafikkstatus» på Tromskortet.no.

Skilt- og trafikklysoversikt i forbindelse med at Storgata stenges for julepynting den 17, november på morgen, ettermiddag og kveld.

Sommerfeldts gate stengt 21. september

Sommerfeldts gate fra Dramsvegen til Johan Jensens gate er stengt fra og med tirsdag 21. september klokken 07:30 til cirka klokken 17 grunnet asfaltarbeid.

Se kartutsnittet nedenfor:

Kvaløyvegen stengt 21. til 23. september

Kvaløyvegen stenges mellom Holtvegen og Plantasjen i perioden tirsdag 21. september klokken 7 til og med torsdag 23. september klokken 6.

Vegen er da stengt i begge retninger for alle kjøretøyer unntatt rutebuss.

Det vil være skiltet omkjøring og trafikkdirigenter på stedet.

Skippergata stengt 23. til 24. september

Det gjenstår å bygge én fartshump ved Søndre Tollbodgate og derfor stenges Skippergata grunnet asfaltarbeid fra og med torsdag 23. september klokken 21.

Gata åpnes etter planen igjen innen bussene begynner å gå tidlig fredags morgen. Skippergata holdes imidlertid åpent for busstrafikk torsdags kveld til etter at siste buss er gått for kvelden.

For andre trafikanter skiltes det for omkjøring via Storgatbakken når man kommer fra sentrum, og via Nordre Tollbodgate når man kommer kjørende fra nord.

Winston Churchills veg stengt 27. og 28. september

På grunn av bussvei som må asfalteres, blant annet på nattetid, er Winston Churchills veg stengt fra krysset Radarvegen til Gnistvegen fra mandag 27. september klokken 12 til tirsdag 28. september klokken 6.

Det vil være trafikkdirigenter på stedet.

Toftvegen/Hamnavegen stengt 29. og 30. september

På grunn av bussvei som må asfalteres, blant annet på nattetid, er Toftvegen stengt fra krysset Årevegen til Hamnavegen i periodene:

  • onsdag 29. september klokken 12 til torsdag 30. september klokken 6
  • torsdag 30. september klokken 12 til fredag 1. oktober klokken 6

Det vil være trafikkdirigenter på stedet.

Strandgata stengt 6. og 7. oktober

Strandgata er stengt onsdag 6. og torsdag 7. oktober.

En mobilkran skal montere tårnkran på byggeplassen til Storgata 25.

Busstoppen ved Nerstranda vil i stengeperioden ikke anløpes. Det tilbys en midlertidig busstopp i Storgata. Sjekk gjerne trafikkstatus på Tromskortet.no for mer detaljert info.

Adkomst for kjørende til Nerstranda og Strandgata 5–9 vil bli fra nord. For lette kjøretøy er det også åpent for adkomst via Peder Hansens gate og kaiene.

Se kartutsnittet nedenfor.

Strandgata var opprinnelig planlagt stengt tirsdag 21. september fra klokken 7 til torsdag 23. september klokken 12, men dette ble utsatt.

Redusert framkommelighet ved Kirkegårdsvegen 13 under sikringsarbeid 2. november

Tromsø kommune har avdekket skader på muren som går langs Kirkegårdsvegen 13. Det er en viss fare for at muren kan rase ut på deler av strekningen. For å ivareta trafikksikkerheten for både kjørende og myke trafikanter, skal vi plassere gangcontainere forbi området slik at man kan ferdes trygt forbi muren.

Ved Kirkegårdsvegen 13 setter vi ut gangcontainere tirsdag 2. november mellom klokken 11:00 og 14:00. (Se kart nedenfor med rød skravering).

Mens vi holder på med utsettingen av gangcontainere, vil det for myke trafikanter være redusert framkommelighet. Vi oppfordrer alle som ferdes til fots til å bruke fortauet på motsatt side av veien mens vi holder på.

Gangcontainerne er en midlertidig løsning fram til ny mur er på plass. Bygging av ny mur har planlagt oppstart våren 2022.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.