Mann med munnbind handler i en matbutikk.

Oppdaterte smittevernregler for Tromsø kommune

Her er koronareglene og -anbefalingene som gjelder fra 10. november og i to uker framover.

Siste oppdatering 11. nov 2021, kl. 13:45

Publisert 05. nov 2021

Artikkelen er oppdatert 11. november 2021 kl 13:44.

Tirsdag 9. november vedtok formannskapet en ny koronaforskrift for Tromsø kommune. Her er regler og anbefalinger som gjelder fra 10. november til og med 23. november:

Regler

Følgende smittevernregler gjelder i Tromsø fra og med onsdag 10. november. Reglene er fastsatt av formannskapet i Tromsø kommune 9. november 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4–1.

Les hele forskriften hos Lovdata: Forskrift om forebygging av koronasmitte, Tromsø kommune

Plikt til bruk av munnbind

Personer over 12 år skal benytte munnbind

 • i taxi, for sjåfør og passasjerer
 • ved alle kollektivreiser i Tromsø kommune
 • innendørs på butikker
 • i fellesarealene på kjøpesentre
 • på serveringssteder der man ikke sitter ved bord
 • i lokaler for kultur, konferanse, og idrett

  - når man ikke kan opprettholde minst 1 meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer.
Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke:
 • ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte, som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • når man sitter ved tilvist sete under idretts, konferanse og kulturaktiviteter.
 • for serveringssteder før kl. 17.00.
 • de som utøver fysisk aktivitet og personer som opptrer under kultarrangementer.
 • for personer med medisinske tilstander som vil ha unødig ulempe av å bruke munnbind.

Hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte som reiser med kollektivtransport til og fra arbeidsstedet skal jobbe hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

Krav til faste plasser ved serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

Serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol til personer med faste plasser og det skal være sitteplasser til alle gjester. Kravet gjelder fra kl. 17.00 og fram til ordinær stengetid.

Definisjon av arrangement

Med arrangementer menes sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Med privat sammenkomst menes sosiale sammenkomster som skjer på sted som nevnt i første ledd, for personer utenfor samme husstand, eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole.

Som arrangement regnes ikke organisert trening, prøver eller øvelser, møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning.

Antall personer som kan være til stede på et arrangement

Det kan ikke gjennomføres arrangementer med flere personer samtidig til stede enn:

 • 100 personer på privat sammenkomst.

  Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.

Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 10. november 2021 og gjelder til og med 23. november 2021.

Anbefalinger

Følgende smittevernanbefalinger gjelder i Tromsø fra og med 10. november, til og med 23. november.

Anbefalinger til privatpersoner

Tromsø kommune anbefaler alle innbyggere over atten år:

 • å redusere antallet personer man er sammen med i sosiale sammenhenger i løpet av uka
 • å holde avstand til andre utenom husstanden når man er på offentlig sted.

Tromsø kommune anbefaler at det ikke er mer enn 30 deltakere på private arrangement på privat sted innendørs. Denne anbefalingen gjelder uavhengig av alder, men med unntak av barnebursdager og lignende arrangement for barn der det er et nødvendig antall voksne med som tilretteleggere.

Anbefaling til arbeidsgivere

Tromsø kommune anbefaler alle arbeidsgivere:

 • å legge til rette for bruk av digitale møter der dette er mulig og hensiktsmessig
 • å unngå å arrangere sosiale samlinger for ansatte på tvers av virksomheten

Anbefaling til arrangører

Tromsø kommune anbefaler alle arrangører å tenke på smittevernet knyttet til sitt arrangement.

Dette vil si å sikre tilstrekkelige arealer slik at folk ikke må stå tett og legge rette for sitteplasser der dette er mulig.

Vi anbefaler også å ha oversikt over deltakere og kunne gi ut melding dersom det blir påvist smitte i ettertid samt ha håndsprit lett tilgjengelig.

Arrangører bør også orientere om bruk av munnbind når folk ikke sitter på plassen sin.

Anbefalinger til idretten

Tromsø kommune anbefaler at turneringer og stevner med deltakere over 18 år bør utsettes eller avlyses. Enkeltkamper kan gjennomføres.

For turneringer/stevner med deltakere under 18 år anbefales det at man unngår tilskuere utover foresatte.

Ved flere påfølgende treninger/kamper/arrangement i et anlegg anbefales det at det legges godt til rette for at publikum og deltakere ved forrige arrangement kan forlate anlegget i god tid før oppstart av neste arrangement. Begrunnelsen for dette er å unngå store ansamlinger, samt unngå at forskjellige grupper samles.

For kamper utenom i toppidretten anbefales det å begrense publikum. Publikum bør ha sitteplasser. Ellers vil krav til bruk av munnbind når man ikke sitter gjelde for publikum. Det er også viktig å sikre avstand mellom personer som står i en eventuell kiosk-kø.

For uorganisert idrett anbefaler vi at man holder seg til sine faste medspillere.

Andre anbefalinger

Tromsø kommune anbefaler at svømmehaller og treningssentre bidrar til at tilstedeværende, med unntak av barn og husstandsmedlemmer, skal kunne holde avstand til hverandre. Dette bør skje gjennom informasjon og om nødvendig ved å redusere inntak av deltakere

Kor- og korpsøvelser har vist seg å kunne være koblet til økt smitterisiko. Ved disse aktivitetene oppfordres det til å ha særskilt fokus på smittevern, inkludert å sikre avstand mellom deltakere.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.