Bernt Bjørn i RadArt, skiltmaler Kristian Gundersen og Leif Arneberg vant hver sin kommunale pris i 2020

Hvem bør få idretts- og kulturprisene for 2021? Foreslå innen 30. oktober

Har du forslag til hvem som bør få kulturprisen, kulturvernprisen eller idrettsprisen?

Siste oppdatering 04. nov 2021, kl. 15:49

Publisert 21. sep 2021

Det er igjen tid for å nominere kandidater til tre av Tromsø kommunes ulike priser.

Under årets aller siste kommunestyremøte deles blant annet kulturprisen, kulturvernprisen og idrettsprisen ut.

Vet du om en eller noen som etter din mening bør prisbelønnes for sin innsats i eller for tromsøsamfunnet gjennom 2021? Send oss kandidatforslag innen 30. oktober.

Når du sender inn forslag til priskandidater, er det viktig at du også skriver ditt eget navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Kulturprisen og kulturvernprisen

Kulturprisen går til kunstnere eller kulturarbeidere eller andre som har utmerket seg i en særlig positiv kulturell sammenheng med sin innsats på kulturområdet.

Kulturvernprisen skal stimulere til tiltak som viderefører vår kulturarv på en positiv måte.

Forslag med begrunnelse på priskandidater til kulturprisen og kulturvernprisen sendes postmottak@tromso.kommune.no.

Du kan også sende til:

Tromsø kommune
Postboks 6900
9299 TROMSØ 

Idrettsprisen

Prisen deles ut til idrettsutøvere, foreninger, lag eller personer som har gjort seg bemerket med sin innsats innenfor idretten.

Forslag til kandidat med begrunnelse fylles inn i skjemaet «Hvem kan motta idrettsprisen?» på Tromsø Idrettsråds nettsider.

Dersom du av ulike årsaker ikke kan eller vil bruke det digitale skjemaet, kan du alternativt sende ditt kandidatforslag på e-post til Tromso.idrettsrad@nif.idrett.no eller via brevpost til:

Tromsø idrettsråd
Postboks 12
9251 TROMSØ

Kunngjøring av prismottakere

Prisene overrekkes i kommunestyresalen på rådhuset i forbindelse med årets aller siste kommunestyremøte, som er den 15. og 16. desember.

(Bildet øverst: Skuespiller Bernt Bjørn (t.v.) mottok kulturprisen 2020 på vegne av RadArt, og Leif Arneberg (t.h.) mottok kulturvernprisen. Kristian Gundersen (midten) mottok hedersprisen).

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.