Kart over Tromsø.

Framtidens Tromsø skal formes – kom med dine innspill før 15. oktober

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel 2022–2034 er ute til høring og offentlig ettersyn.

Siste oppdatering 04. nov 2021, kl. 15:49

Publisert 02. sep 2021

Arealplanen gir overordnede føringer for all utbygging i Tromsø de neste 12 årene. Hvor kan vi bygge og hvor kan vi bo, hvor skal næringsbygg og institusjoner bygges og hvordan kan vi forflytte oss mer miljøvennlig i framtiden?  Arealplanen vil også gi føringer for hvordan kommunen kan møte klimaendringene. Planen revideres jevnlig, helst hvert 4. år.

Les om den gjeldende arealplanen og se kart.

– Vi vet at folk er opptatt av hva som skjer i sine nærområder, det være seg i sentrumsnære områder, bydelene eller i distriktene i kommunen. Det er vår felles framtid det handler om, så bruk muligheten til å påvirke arbeidet nå. Og husk at fristen er 15. oktober. Det sier Jenny Mikalsen, prosjektleder i seksjon for byutvikling i Tromsø kommune.

Les mer på vår side for høringer og offentlig ettersyn.

Planprogrammet ligger også på servicetorget i rådhuset, Rådhusgata 2. Kommentarer eller merknader til forslagene sendes til Tromsø kommune, seksjon for byutvikling, postboks 6900, 9299 Tromsø eller postmottak.byutvikling@tromso.kommune.no

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.