Lovsaker i landbruket

Kort fortalt

  • Du må søke om tillatelse for å erverve, dele eller omdisponere dyrket eller dyrkbart areal.
  • Du må legge fram forpaktningskontrakt for kommunen om du skal leie landbrukseiendom eller gårdsbruk.
  • Du må søke om godkjenning fra kommunen før du skal dyrke nye areal til jordbruksformål.

Skal du fradele eller omdisponere areal, søker du via papirskjema som du finner på vårt servicetorg i rådhuset. Kontakt gjerne en saksbehandler i forkant slik at plassering av tilleggsarealet kan avklares.

Skal du kjøpe (erverve) fast eiendom, sender du en søknad til oss.
Søknadsskjemaet finner du her.

Saksbehandlingen for søknaden om kjøp og konsesjon koster 5000 kroner. Gebyret for saksbehandling av delingssaker er på 2000 kroner. Det er gratis å søke om omdisponering av arealet.

Hvis du skal leie en hel landbrukseiendom eller gårdsbruk med bygninger og driftsmidler, skal forpaktningskontrakten legges fram for kommunen.

Skal du dyrke nye areal til jordbruksformål? Da må du søke om godkjenning. Det er for å sikre at dyrkingen tar hensyn til natur- og kulturlandskapsverdiene.

Det er Landbruksdirektoratet som har ansvar for dette og det er de som skal godkjenne søknaden din. Du kan finne mer informasjon om dette her.

Per Sjögren
Landbruksrådgiver
Telefon: 90 99 03 28

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.