Gründerhjelpa – hjelp til å starte bedrift

Kort fortalt

  • Gründerhjelpa er et lavterskeltilbud til gründere og etablerere. Hvis du har en idé og ønsker hjelp, ta kontakt med oss.
  • Gründerhjelpa tilbyr kurs i forretningsutvikling, kurs i salg og markedsføring og mentorbistand.  
  • Du leverer søknaden din her.

Dersom du sitter på en idé, er gründerhjelpa en god plass å henvende seg til. Vi kan tilby deg et møte med to av våre veiledere som kan gi gode råd, veiledning og hjelp.  Videre kan vi tilby deg:

  • Kurs i forretningsutvikling.
  • Kurs i salg og markedsføring.
  • Bistand fra en mentor i inntil ti timer. Vi har mentorer innenfor salg og markedsføring, forretningsutvikling, økonomi og budsjettering og oppstartsveiledning.
  • Arbeidsplass på FLOW Coworking. Her kan du sitte gratis i én  måned.

Alle som har en forretningsidé eller har etablert en bedrift i Tromsø kommune kan søke om støtte fra gründerhjelpa.

Søknadsskjema finner du her.

Her kan du også søke om støtte:

Mottar du dagpenger eller arbeidsavklaringspenger fra Nav, men har et ønske om å starte din egen bedrift? Da kan du be om å få en næringsfaglig vurdering. Næringsfaglig vurdering er en analyse av din forretningsidé for å se om den kan gi deg sikker inntekt, og om du har rett til å få videre pengestøtte fra Nav i etableringsfasen. Hvis dette gjelder deg, anbefaler vi at du først tar kontakt med din veileder hos Nav.  

Det er gründerhjelpa som gjør næringsfaglig vurdering på vegne av Nav. Det er Nav som vurderer søknaden din.

Les mer om næringsfaglig vurdering her.

Øyvind Rasmussen, rådgiver
Telefon: 90 77 86 67

Du finner oss i lokalene til FLOW Coworking.  

Adresse:
Strandgata 9
9008 Tromsø