Koronavaksine

Kort fortalt

 • Jekta storsenter er vaksinasjonssted for koronavaksinering til og med 15. august 2022.
 • Bestill vaksinetime på nett eller via koronatelefonen på 46 90 78 99, eller møt opp på drop-in.
 • Koronavaksinasjon er gratis og det er kommunens plikt å tilby deg vaksinering. Du skal ikke kontakte fastlegen for å få vaksine.

Alle personer over fem år, og som bor eller oppholder seg i Tromsø, kan få tilbud om vaksine fra kommunen.

Personer uten lovlig opphold kan også få vaksine.

Vaksinen er frivillig og gratis.

Bestill time eller kom på drop-in

Vil du bestille time til vaksinering, kan du gjøre det i Helseboka - vår digitale bestillingsløsning.

Åpningstider drop-in-vaksinering på Jekta.

Bestill vaksinetime på internett. Du kan også ringe koronatelefonen på 46 90 78 99.

For barn mellom 5 og 11 år og andre yngre aldersgrupper, se egne faner lenger ned på siden.

Minimumsintervallet mellom vaksinedosene er:

 • 3 uker dersom dose 1 var Comirnaty (Pfizer/BionTech)
 • 4 uker dersom dose 1 var Spikevax (Moderna)
 • 8-12 uker dersom dose 1 var Jansson-vaksinen

For de fleste vaksiner i koronavaksinasjonsprogrammet regnes man som grunnvaksinert etter to doser.

Enkelte vaksiner gis kun som en dose.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar får ofte dårlig effekt av vaksiner.Disse personer får tilbud om en 3.dose for å bli grunnvaksinert. Se fanen «Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar».

Til deg som har gjennomgått covid-19

Har du fått to doser vaksine med riktig intervall, eller fått én vaksinedose og gjennomgått koronasykdom, regnes man som grunnvaksinert.

NB! Ved reise til enkelte land vil det likevel være krav om to vaksinedoser for å regnes som grunnvaksinert. Du er selv ansvarlig for å undersøke med ankomstlandet hvilke krav og regler som gjelder der.

Alle over 18 år kan nå få tredje dose koronavaksine, altså en oppfriskningsdose

Intervallet mellom dose to og oppfriskningsdosen må være minst 20 uker. Dette er du selv ansvarlig for å passe på fordi systemet har ikke anledning til å sjekke dette for deg.

Intervallet blir imidlertid kontrollert når du møter til vaksinering. Har det gått mindre enn 20 uker, vil timen din bli satt opp på et senere tidspunkt.

Du kan sjekke når du tok forrige vaksinedose via din profil hos Helsenorge

Dersom du har fått to vaksinedoser og i tillegg hatt covid-19 innebærer dette at du ikke trenger en oppfriskningsdose uavhengig av rekkefølgen på vaksine og smitte. Kravet er at det må ha gått minst tre uker mellom hver hendelse (vaksinering og sykdom).

Reglene knyttet til koronasertifikat kan likevel innebære at noen likevel må ha en tredje vaksinedose for å slippe inn i enkelte land. Dette er det mulig å få, men vi anbefaler da å vente så lenge som mulig siden reglene er i endring og denne vaksinedosen ikke er medisinsk begrunnet.

Personer over 80 år tilbys ytterligere en oppfriskningsdose

Dette vil da være en fjerdedose, og gjelder for de som har fått tre doser tidligere og ikke har hatt korona etter dette. Det må ha gått 4 måneder siden siste vaksinedose.

Dette er ikke en anbefaling men et tilbud. Det er opp til den enkelte å vurdere om man ønsker denne dosen.

En slik oppfriskningsdose vil ikke være til hinder for at man får en ny vaksinedose kommende høst.

Bestill vaksinetime på internett eller ring koronatelefonen: 46 90 78 99.

Tromsø kommune har drop-in-tilbud og timebestilling på Jekta storsenter både for uvaksinerte og for dem som skal ha dose 2 eller 3. Tilbudet gjelder for personer over tolv år.

Vaksineringen foregår i lokalet ved siden av Interoptik i første etasje på senteret.

Vaksineringstilbudet er å finne på Jekta til og med 15. august 2022

Åpningstider:

Tirsdag 13-17 (voksenvaksinering)
Onsdag 13-17 (voksenvaksinering)
Torsdag 13-17 (voksen- og barnevaksinering)

Mer info om parkering og lokasjon finner du på Jektas nettside

NB! Er man under 16 år, må man ha med samtykke fra foreldre/verger. Les om samtykke her: Vaksinering av gruppen 12-15 år

Alle mellom 5 og 11 år tilbys vaksine mot covid-19.

Det er utviklet egen dosering for små barn. Dette er en variant av Comirnaty (Pfizer/BioNTech) som inneholder mindre virkestoff enn den ordinære vaksinen.

Fra uke 11, altså fra og med tirsdag 15. mars, vil man kunne få denne vaksinen på Jekta kjøpesenter.

Én dose vurderes å gi best nytte- og ulempebalanse, men det er mulig å gi dose to etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette. Kortere intervall hvis særlige forhold tilsier dette.

Man kan bestille time direkte via Helseboka, ringe koronatelefonen på telefon 469 07 899, eller man kan komme på drop-in.

Samtykke kreves

Barn som ikke er fylt 16 år må ha samtykke fra den eller de med foreldreansvar, og det må innhentes nytt samtykke for hver dose. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke.

Dette kan gis på følgende måter: 

 • Digitalt samtykkeskjema (krever BankID) (foretrukket metode): Gå til samtykkeskjema 
 • Man kan også printe ut papirversjon av samtykkeskjemaet og signere det. Dette må barnet ta med til vaksinetimen. Last ned samtykkeskjema 
 • Foreldre eller foresatt(e) møter opp sammen med barnet på vaksinetimen. Husk legitimasjon.
 • Forelder eller foresatt møter opp sammen med barnet på vaksinetimen og har med signert samtykkeskjema fra den andre foresatte. Eventuelt at den andre foresatte har fylt ut elektronisk samtykkeskjema. 

Man kan bestille time for både dose 1 og 2.

Denne aldersgruppen er anbefalt et tolv ukers intervall mellom dosene.

Vaksinen som er anbefalt er Comirnaty fra Pfizer-BioNtech.  

NB! Det er viktig at de i denne aldersgruppen ikke får andre vaksiner en uke før eller etter de har mottatt koronavaksinen. 

Samtykke kreves

Barn som ikke er fylt 16 år må ha samtykke fra den eller de med foreldreansvar, og det må innhentes nytt samtykke for hver dose. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke.

Dette kan gis på følgende måter: 

 • Digitalt samtykkeskjema (krever BankID) (foretrukket metode): Gå til samtykkeskjema 
 • Man kan også printe ut papirversjon av samtykkeskjemaet og signere det. Dette må barnet ta med til vaksinetimen. Last ned samtykkeskjema 
 • Foreldre eller foresatt(e) møter opp sammen med barnet på vaksinetimen. Husk legitimasjon.
 • Forelder eller foresatt møter opp sammen med barnet på vaksinetimen og har med signert samtykkeskjema fra den andre foresatte. Eventuelt at den andre foresatte har fylt ut elektronisk samtykkeskjema. 

Timebestilling 

Bestill time på nett via Helseboka (krever BankID): Timebestilling 

Du kan også bestille time ved å ringe koronatelefonen: 46 90 78 99

Du må ha barnets personnummer tilgjengelig når du bestiller time. 

Les FHIs vurdering av vaksinasjon av denne aldersgruppen: Om vurdering av koronavaksinasjon av barn 12-15 år.

Personer i aldersgruppen 16-17 år tilbys vaksinering med to doser.

Denne aldersgruppen anbefales tolv ukers intervall mellom dosene.

Vaksinen som er anbefalt er Comirnaty fra Pfizer-BioNtech.  

Bestill vaksinetime via Helseboka. Du må logge inn med BankID. 

Du kan også bestille time ved å ringe koronatelefonen på 46 90 78 99 

Samtykke kreves

De som er født i 2006, men ikke har fylt 16 år før de skal vaksineres, må ha samtykke fra foreldre eller foresatte. Samtykkeskjema kan fylles ut digitalt.

 Skjemaet kan også lastes ned her: Vaksinasjon av barn og unge under 16 år

Gravide har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 og anbefales vaksinering så snart som mulig: Vaksinasjon av gravide – FHI.no

Gravide bør også ta oppfriskningsdose dersom det er gått mer enn 20 uker siden de ble grunnvaksinert.

Gravide bestiller time på ordinær måte via Helseboka (krever BankID): Timebestilling 

Eller ved å ringe koronatelefonen: 46 90 78 99.

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales per i dag 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én oppfriskningsdose 3 md etter dose 3.

Mange vil ha oppnådd god beskyttelse dersom de har fulgt de gjeldende anbefalingene, mens enkelte grupper, som f.eks. de organtransplanterte som er blant de pasientene med mest alvorlig svekket immunforsvar, kan selv etter fire doser ikke ha oppnådd god nok immunrespons og kan derfor ha behov for ytterligere doser.

Behovet for videre vaksinasjon av denne gruppen kan imidlertid være avhengig av mange individuelle faktorer. Det åpnes nå derfor for at behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar (definert i gruppe 1 og 2 beskrevet i listen utarbeidet av FHI i samarbeid med de kliniske fagmiljøene i Norge). Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist.

Oversikt over hvem som er i denne gruppen finner du på FHI sine nettsider. Disse kan ta med dokumentasjon i form av brev fra UNN, kopi av epikrise, resept eller medisinforpakning med pasientens navn.

Bestill vaksinetime på internett eller ring koronatelefonen: 46 90 78 99. Du kan også besøke et av våre drop-in-tilbud

Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax er en proteinbasert vaksine som bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene.

Les mer om vaksinen: Koronavaksinering med Nuvaxovid – FHI.no

Vaksinen har vist å gi god beskyttelse mot koronasykdom.

Dagens kunnskapsgrunnlag gir ikke grunnlag for å foretrekke Nuvaxovid framfor mRNA-vaksiner, verken ved grunnvaksinasjon eller oppfriskningsdose. Nuvaxovid kan likevel være aktuell til personer som av ulike årsaker ønsker å benytte en annen koronavaksine enn mRNA-vaksine.

Tilbys i Tromsø

I Tromsø vil vaksinen være tilgjengelig fra med uke 10, altså fra 2. uka i mars 2022.

Vaksinen gis som to doser med tre ukers mellomrom.

De som ønsker vaksinen, må ringe koronatelefonen på 46 90 78 99. Man kan ikke bestille Nuvaxovid-vaksine via nett/Helseboka.

Dersom du skal være over lengre tid i Tromsø kan du få dose 2 eller dose 3 her.

Du kan bestille vaksinetime i Helseboka eller ved å ringe koronatelefonen.

Du må vise dokumentasjon på når du fikk siste vaksinedose slik at doseintervallet blir riktig. Den enkleste måten å finne dokumentasjon på er å gå inn på Helsenorge-appen eller logge inn på Helsenorge.no med bank-ID.  

Vårt kommunale vaksinasjonskontor kan utstede det internasjonale vaksinasjonssertifikatet fra WHO.

Sertifikatet kreves av enkelte land, og benyttes for å dokumentere vaksiner mot covid-19.

For å få sertifikatet må man ha time ved vaksinasjonskontoret. Det tas konsultasjonsgebyr for å få sertifikatet; «Enkel konsultasjon».

Bestill time her: Tromsø vaksinasjonskontor

Les mer om international Certificate of Vaccination or Prophylaxis / Internasjonalt vaksinasjonssertifikat på FHI.no.

Fra og med 1. januar 2022 vil du finne vaksinetallene under «Ukesrapport for covid-19 i Tromsø kommune».

Personer som ønsker etterregistrering av vaksine tatt utenfor Norge kan gjøre dette ved å sende inn dokumentasjon elektronisk.

For å få registrert vaksinen må man ha skriftlig dokumentasjon på vaksinen.

NB! Denne muligheten gjelder kun personer som har folkeregistrert adresse i Tromsø kommune.

Dette innebærer at den nødvendige dokumentasjonen må lastes opp elektronisk. Vi anbefaler at dokumenter lastes opp i PDF-format.

Du vil motta beskjed på e-post når registreringen er gjort.

Godkjente vaksiner

Vaksinen må være godkjent i Europa av EMA (European Medicines Agency).

Følgende vaksiner er godkjent: 

 • Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
 • Spikevax (Moderna) 
 • Vaxzevria (AstraZeneca) og Covishield® (Serum Institute of India) 
 • Covid-19 Vaccine Janssen
 • Nuvaxovid (Novavax) 

Krav til dokumentasjon

For å få vaksinen registrert må man enten kunne framvise et vaksinasjonspass fra EU/EØS eller annen troverdig skriftlig dokumentasjon.

Denne dokumentasjonen må som minimum inneholde:

 • Korrekt og gyldig 11-sifret norsk fødsels- eller D-nummer.
 • Dato for vaksinasjonen
 • Navn på vaksinen.

NB: For de som sender inn dokumentasjon holder det ikke å sende QR-kode fra et vaksinasjonspass. Denne får vi ikke lest av. Det må være med informasjonen listet opp over.

Den bør også inneholde:

 • Batchnummer
 • Navn og signatur fra vaksinatør

Vurdering

Det vil bli gjort en vurdering av framlagt dokumentasjon, og dersom dokumentasjonen vurderes som tilstrekkelig vil vaksinen bli registrert.

Dersom dokumentasjonen ikke blir vurdert som tilstrekkelig vil registrering ikke skje. Da må man enten gjennomføre vaksinering på nytt i Norge, eller få gjennomført en analyse av antistoffer. Også dette må skje ved et laboratorium i Norge slik at svaret rapporteres inn til FHI.

Kostnad

Etterregistreringen er gratis

Registrering av gjennomgått covid-19 i utlandet.

Det er ikke mulig å få registrert prøvesvar på gjennomgått covid-19-infeksjon i utlandet.

Dersom man har gjennomgått covid-19-infeksjon i utlandet kan man enten gjennomføre vaksinasjonen i Norge med to vaksinedoser, eller man kan få gjennomført analyse av antistoffer. Denne analysen er noe usikker da det kan tenkes at man har gjennomgått sykdom uten å få utviklet påvisbare antistoffer.

Tromsø kommune tilbyr ikke slike analyser, og det vil nok variere om fastlegene tilbyr dette.

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg? 
 
 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og det er kommunene som har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer i anbefalte grupper som oppholder seg i kommunen. Kommunens ansvar for dette framgår Smittevernloven § 3–8. 
  
For å kunne tilby vaksinen i tråd med Folkehelseinstituttet anbefalinger må vi samle inn og registrere personopplysninger om din helse.


  
Hvilke opplysninger samler vi inn? 
 
 

Vi ber deg oppgi følgende informasjon:

 • Kontaktinformasjon 
 • Om du ønsker vaksine eller ikke.
 • Behov for transport 
 • Navnet på din fastlege 
 • Om du er helsepersonell eller har annen kritisk samfunnsfunksjon 
 • Opplysninger om tidligere og nåværende helsetilstand 
 • Eventuelle tidligere allergireaksjon ved vaksine 

  
For å sikre kvalitet i innsamlingen benyttes et standardisert spørreskjema. Du vil få de samme spørsmålene enten du velger å bruke det av selvregistreringsløsningen via kommunens hjemmeside eller tar kontakt med oss via telefon. Svarene på spørsmålene skal bidra til at du blir riktig plassert i vaksinekøen.
  
Du vil motta en SMS ved fullført registrering. Når det nærmer seg din tur til å motta vaksine vil du motta en ny SMS der du blir bedt om å bestille time for vaksinering.
 

Hvem deles opplysningene med? 
 

Opplysningene du oppgir når du registrerer deg er taushetsbelagt informasjon. Det er bare helsepersonell som har ansvar for å foreta prioriteringer og utføre vaksinering som vil ha tilgang til disse opplysningene internt.
  
Opplysningene vil bli lagret i kommunens digitale system for vaksinasjoner; Helseboka. Helseboka har tilgang til noen opplysninger, men kan ikke bruke disse til annet det som er skriftlig avtalt med kommunen gjennom en databehandleravtale.
  
Etter at du har fått vaksine er vi forpliktet til å melde dette til Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Meldeplikten framgår av SYSVAK- registerforskriften §§ 1–7 og 2–1. Når vaksinen er registrert i SYSVAK, vil din fastlege kunne søke opp din vaksinestatus.
  
Du se hvilke vaksinasjonsopplysninger som er registrert om deg selv og dine barn under 16 år i din kjernejournal: https://www.helsenorge.no/kjernejournal/ 
  
  

Lagringstid 


Vaksinering er å anse som helsehjelp. Opplysningene vil bli journalført og lagret i tråd med pasientjournalforskriften.
  

 Hvilke rettigheter har du?  
  

 • Du har rett til innsyn 

Du kan henvende deg til kommunen og be om å få innsyn i dine personopplysninger. Foreldre/ foresatte har rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om egne barn fram til de er 16 år. Dersom barnet er mellom 12 og 16 år skal det få uttale seg før innsyn eventuelt kan gis.
 
Vi vil svare på din henvendelse innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Du må derfor legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at du er den du er, og at ingen andre gir seg ut for å være deg.
  

 • Du har rett til korrigering  

Dersom du oppdager feilaktige personopplysninger om deg selv kan du kreve at vi korrigerer informasjonen. Kommunen skal også på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger.
  

 • Du har rett til å be om begrensning eller sletting  

Dersom du mener kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir begrenset eller slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven).  
  

 • Du har rett til å klage til Datatilsynet  

Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på Datatilsynets nettsider.
  

 • Kostnadsfrie rettinger  

Når du ber om innsyn, retting, sletting eller tar i bruk andre rettigheter etter personvernreglene, er dette gratis, med mindre anmodningene dine er åpenbart grunnløse eller overdrevne.
  

 • Kontakt 

Ønsker du å bruke deg av dine rettigheter kan du gjøre dette her.
  
Dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kan du sende e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller personvernombud@tromso.kommune.no

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.