Koronavaksine

Kort fortalt

  • Jekta storsenter er vaksinasjonssted for koronavaksinering ut september 2022.
  • Bestill vaksinetime på nett eller ring Servicetorget 77 79 00 00 for veiledning. Drop-in på onsdager.
  • Koronavaksinasjon er gratis og det er kommunens plikt å tilby deg vaksinering. Du skal ikke kontakte fastlegen for å få vaksine.

Tromsø kommune har koronavaksinering på Jekta storsenter. Bestill time via Helseboka, eller ring Servicetorget 77 79 00 00 for veiledning. Onsdager er det mulig å komme på drop-in.

Tilbudet gjelder for personer over 12 år. For aldersgruppen 5 til 11 år er det kun timebestilling, og vaksinering foregår på torsdager.

Vaksineringen foregår i lokalet ved siden av Interoptik i første etasje på Jekta.

Tilbudet er å finne på Jekta til og med 7. oktober 2022. Vi jobber med å finne et nytt sted for vaksinering fra oktober.

Åpningstider:

Mandag kl. 13:00 – 17:00 (for 12 år og eldre)
Tirsdag kl. 13:00 – 17:00 (for 12 år og eldre)
Onsdag kl. 13:00 – 17:00 (for 12 år og eldre) Åpent for drop-in.
Torsdag kl. 13:00 – 17:00 (for 5 år og eldre)
Fredag kl. 13:00 – 17:00 (for 12 år og eldre)

Mer info om parkering og lokasjon finner du på Jektas nettside.

NB! Er du under 16 år, må du ha med samtykke fra foreldre/verger.

Les mer om vaksinering av gruppen 12–15 år.

Alle personer over fem år, og som bor eller oppholder seg i Tromsø, kan få tilbud om vaksine fra kommunen.

  • Personer uten lovlig opphold kan også få vaksine.
  • Vaksinen er frivillig og gratis.
  • Bestill time eller kom på drop-in

Time bestilles via Helseboka.

Se åpningstider for drop-in-vaksinering på Jekta.

For barn mellom 5 og 11 år og yngre aldersgrupper, se egne faner lenger ned på siden.

Minimumsintervallet mellom vaksinedosene er:

  • Tre uker dersom dose 1 var Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
  • Fire uker dersom dose 1 var Spikevax (Moderna)
  • 8–12 uker dersom dose 1 var Janssen-vaksinen
  • Tre uker dersom første dose var Nuvaxovid (Novavax)

For de fleste vaksiner i koronavaksinasjonsprogrammet regnes du som grunnvaksinert etter to doser.

Noen vaksiner gis kun som en dose.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar får ofte dårlig effekt av vaksiner. Disse får tilbud om en tredje dose for å bli grunnvaksinert. Se fanen «Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar».

Til deg som har gjennomgått covid-19

Har du fått to doser vaksine med riktig intervall, eller fått én vaksinedose og gjennomgått koronasykdom, regnes du som grunnvaksinert.

NB! Ved reise til noen land vil det likevel være krav om to vaksinedoser for å regnes som grunnvaksinert. Du er selv ansvarlig for å undersøke hvilke krav og regler som gjelder i det landet du skal reise til.

Personer i denne aldersgruppen anbefales å ta en ekstra oppfriskningsdose. Det må ha gått fire måneder siden siste vaksinedose. Har du nylig hatt korona, anbefales det å helst vente tre måneder, men minst tre uker fra du ble frisk før du tar fjerde dose.

Bestill time via Helseboka (krever BankID)

Fra 20. september kl 13:00 tilbys personer i aldersgruppen 18 – 64 år oppfriskningsdose dersom de tilhører en av risikogruppene for alvorlig forløp av korona.

Risikogruppene består av:

  • organtransplanterte 
  • alvorlig og moderat immunsvikt 
  • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer 
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).  
  • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese) 
  • Downs syndrom 
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt 
  • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
  • demens 
  • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året 
  • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
  • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
  • hjerneslag 
  • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetes-senkomplikasjoner.   

Det må ha gått minimum fire måneder siden forrige vaksinedose.

Anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Det bør ha gått minimum 3 uker fra gjennomgått sykdom til vaksinasjon.

Bestill time via Helseboka (krever BankID)

 

Fra 20. september kl 13:00 l personer i aldersgruppen 12 – 17 år oppfriskningsdose dersom de tilhører en av risikogruppene for alvorlig forløp av korona.

Risikogruppene for denne aldersgruppen består av:

  • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).    
  • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)   
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år     
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift    
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon     
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon     
  • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)  
  • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)  
  • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.  

Timebestilling 

Bestill time via Helseboka (krever BankID). Du må ha barnets personnummer tilgjengelig når du bestiller time.

Det må ha gått minimum fire måneder siden forrige vaksinedose.

Anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Det bør ha gått minimum 3 uker fra gjennomgått sykdom til vaksinasjon.

Les FHIs vurdering av koronavaksinasjon av barn 12–15 år.

Alle mellom 5 og 11 år tilbys vaksine mot covid-19.

Det er utviklet egen dosering for små barn. Dette er en variant av Comirnaty (Pfizer/BioNTech) som inneholder mindre virkestoff enn den ordinære vaksinen.

Vaksineringen foregår på Jekta.

Én dose vurderes å gi best nytte- og ulempebalanse, men det er mulig å gi dose to etter 8–12 uker der foresatte ønsker dette. Kortere intervall hvis særlige forhold tilsier dette.

For denne aldersgruppen må time bestille time via Helseboka – ingen drop-in.

Samtykke kreves

Barn som ikke er fylt 16 år må ha samtykke fra den eller de med foreldreansvar, og det må innhentes nytt samtykke for hver dose. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke.

Dette kan gis på følgende måter:

  • Samtykkeskjema kan signeres digitalt i Helseboka (krever BankID).
  • Du kan også laste ned og skrive ut samtykkeskjemaet fra FHIs nettside, signere det og ta det med til vaksinetimen.
  • Foreldre eller foresatte må møte opp sammen med barnet på vaksinetimen. Husk legitimasjon.
  • Forelder eller foresatt møter opp sammen med barnet på vaksinetimen og har med signert samtykkeskjema fra den andre foresatte. Eventuelt at den andre foresatte har fylt ut elektronisk samtykkeskjema.

Graviditet gir økt risiko for alvorlig forløp av korona, spesielt i 2. og 3. trimester.

Fra 20. september kl 13:00 tilbys gravide i 2. og 3. trimester oppfriskningsdose. Nøyaktig dato for oppstart blir annonsert når vi vet når vaksinedosene blir levert. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose.

Bestill time via Helseboka (krever BankID)

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt dårligere respons på vaksiner sammenlignet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales per i dag tre doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én oppfriskningsdose tre måneder etter dose tre.

Mange vil ha oppnådd god beskyttelse dersom de har fulgt de gjeldende anbefalingene, mens noen grupper, som for eksempel de organtransplanterte som er blant de pasientene med mest alvorlig svekket immunforsvar, kan selv etter fire doser ikke ha oppnådd god nok immunrespons og kan derfor ha behov for ytterligere doser.

Behovet for videre vaksinasjon av denne gruppen kan imidlertid være avhengig av mange individuelle faktorer. Det åpnes nå derfor for at behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar (definert i gruppe 1 og 2 beskrevet i listen utarbeidet av FHI i samarbeid med de kliniske fagmiljøene i Norge). Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist.

Oversikt over hvem som er i denne gruppen finner du på FHIs nettsider.

Du må ha med dokumentasjon i form av brev fra UNN, kopi av epikrise, resept eller medisinforpakning med navnet ditt på.

Bestill time via Helseboka eller møt opp på drop-in.

Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax er en proteinbasert vaksine som bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene.

Les mer om koronavaksinering med Nuvaxovid på FHIs nettside.

Vaksinen har vist å gi god beskyttelse mot koronasykdom.

Dagens kunnskapsgrunnlag gir ikke grunnlag for å foretrekke Nuvaxovid framfor mRNA-vaksiner, verken ved grunnvaksinasjon eller oppfriskningsdose. Nuvaxovid kan likevel være aktuell til personer som av ulike årsaker ønsker å bruke en annen koronavaksine enn mRNA-vaksine.

Tilbys i Tromsø

De som ønsker denne vaksinen, må ringe servicetorget på telefon 77 79 00 00. Du kan ikke bestille Nuvaxovid-vaksine via Helseboka.

Dersom du skal være over lengre tid i Tromsø kan du få vaksine her.

Vaksinetime bestilles via Helseboka  eller ved å møte opp på drop-in.

Du må vise dokumentasjon på når du fikk siste vaksinedose slik at doseintervallet blir riktig. Dokumentasjon finner du ved å logge deg inn på Helsenorge.no

Vårt kommunale vaksinasjonskontor kan utstede det internasjonale vaksinasjonssertifikatet fra WHO.

Sertifikatet kreves av noen land, og benyttes for å dokumentere vaksiner mot covid-19.

For å få sertifikatet må du bestille time på Tromsø vaksinasjonskontor. Det tas konsultasjonsgebyr for å få sertifikatet.

Les mer om international Certificate of Vaccination or Prophylaxis/ Internasjonalt vaksinasjonssertifikat på FHI.no.

Fra og med 1. januar 2022 vil du finne vaksinetallene under ukesrapport for covid-19 i Tromsø kommune. Den siste rapporten ble publisert 29. mars.

Personer med folkeregistrert adresse i Tromsø kommune som ønsker etterregistrering av vaksine tatt utenfor Norge, kan gjøre dette ved å sende inn dokumentasjon elektronisk.

For å få registrert vaksinen må du ha skriftlig dokumentasjon på vaksinen.

Dette innebærer at den nødvendige dokumentasjonen må lastes opp elektronisk. Vi anbefaler at dokumenter lastes opp i PDF-format.

Du vil motta beskjed på e-post når registreringen er gjort.

Godkjente vaksiner

Vaksinen må være godkjent i Europa av EMA (European Medicines Agency).

Følgende vaksiner er godkjent:

  • Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
  • Spikevax (Moderna)
  • Vaxzevria (AstraZeneca) og Covishield (Serum Institute of India)
  • Covid-19 Vaccine Janssen
  • Nuvaxovid (Novavax)

Krav til dokumentasjon

For å få vaksinen registrert må du enten kunne framvise et vaksinasjonspass fra EU/EØS eller annen troverdig skriftlig dokumentasjon.

Denne dokumentasjonen må som minimum inneholde:

  • Korrekt og gyldig 11-sifret norsk fødsels- eller D-nummer
  • Dato for vaksinasjonen
  • Navn på vaksinen

NB: For de som sender inn dokumentasjon holder det ikke å sende QR-kode fra et vaksinasjonspass. Denne får vi ikke lest av. Det må være med informasjonen listet opp over.

Den bør også inneholde:

  • Batchnummer
  • Navn og signatur fra vaksinatør

Vurdering

Det vil bli gjort en vurdering av framlagt dokumentasjon, og dersom dokumentasjonen vurderes som tilstrekkelig vil vaksinen bli registrert.

Dersom dokumentasjonen ikke blir vurdert som tilstrekkelig vil registrering ikke skje. Da må du enten gjennomføre vaksinering på nytt i Norge, eller få gjennomført en analyse av antistoffer. Også dette må skje ved et laboratorium i Norge slik at svaret rapporteres inn til FHI.

Kostnad

Etterregistreringen er gratis.

Registrering av gjennomgått covid-19 i utlandet.

Det er ikke mulig å få registrert prøvesvar på gjennomgått covid-19-infeksjon i utlandet.

Dersom du har gjennomgått covid-19-infeksjon i utlandet kan du enten gjennomføre vaksinasjonen i Norge med to vaksinedoser, eller du kan få gjennomført analyse av antistoffer. Denne analysen er noe usikker da det kan tenkes at du har gjennomgått sykdom uten å få utviklet påvisbare antistoffer.

Tromsø kommune tilbyr ikke slike analyser, og det vil nok variere om fastlegene tilbyr dette.

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og det er kommunene som har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer i anbefalte grupper som oppholder seg i kommunen.

Kommunens ansvar for dette framgår av Smittevernloven § 3–8. 
  
For å kunne tilby vaksinen i tråd med Folkehelseinstituttet anbefalinger må vi samle inn og registrere personopplysninger om din helse.
  
Hvilke opplysninger samler vi inn?

Vi ber deg oppgi følgende informasjon:

  • Kontaktinformasjon 
  • Om du ønsker vaksine eller ikke.
  • Behov for transport 
  • Navnet på din fastlege 
  • Om du er helsepersonell eller har annen kritisk samfunnsfunksjon 
  • Opplysninger om tidligere og nåværende helsetilstand 
  • Eventuelle tidligere allergireaksjon ved vaksine 

For å sikre kvalitet i innsamlingen benyttes et standardisert spørreskjema. Du vil få de samme spørsmålene enten du velger å bruke det av selvregistreringsløsningen via kommunens hjemmeside eller tar kontakt med oss via telefon. Svarene på spørsmålene skal bidra til at du blir riktig plassert i vaksinekøen.
  
Du vil motta en SMS ved fullført registrering. Når det nærmer seg din tur til å motta vaksine vil du motta en ny SMS der du blir bedt om å bestille time for vaksinering.

Hvem deles opplysningene med?  

Opplysningene du oppgir når du registrerer deg er taushetsbelagt informasjon. Det er bare helsepersonell som har ansvar for å foreta prioriteringer og utføre vaksinering som vil ha tilgang til disse opplysningene internt.
  
Opplysningene vil bli lagret i kommunens digitale system for vaksinasjoner; Helseboka. Helseboka har tilgang til noen opplysninger, men kan ikke bruke disse til annet det som er skriftlig avtalt med kommunen gjennom en databehandleravtale.
  
Etter at du har fått vaksine er vi forpliktet til å melde dette til Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Meldeplikten framgår av SYSVAK- registerforskriften §§ 1–7 og 2–1. Når vaksinen er registrert i SYSVAK, vil din fastlege kunne søke opp din vaksinestatus.
  
Du kan se hvilke vaksinasjonsopplysninger som er registrert om deg selv og dine barn under 16 år i din kjernejournal.

Lagringstid 

Vaksinering er å anse som helsehjelp. Opplysningene vil bli journalført og lagret i tråd med pasientjournalforskriften.  

 Hvilke rettigheter har du?  

  • Du har rett til innsyn 

Du kan henvende deg til kommunen og be om å få innsyn i dine personopplysninger. Foreldre/ foresatte har rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om egne barn fram til de er 16 år. Dersom barnet er mellom 12 og 16 år skal det få uttale seg før innsyn eventuelt kan gis.
 
Vi vil svare på din henvendelse innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Du må derfor legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at du er den du er, og at ingen andre gir seg ut for å være deg.

  • Du har rett til korrigering  

Dersom du oppdager feilaktige personopplysninger om deg selv kan du kreve at vi korrigerer informasjonen. Kommunen skal også på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger.

  • Du har rett til å be om begrensning eller sletting  

Dersom du mener kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir begrenset eller slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven).  

  • Du har rett til å klage til Datatilsynet  

Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på datatilsynets nettsider.

  • Kostnadsfrie rettinger  

Når du ber om innsyn, retting, sletting eller tar i bruk andre rettigheter etter personvernreglene, er dette gratis, med mindre anmodningene dine er åpenbart grunnløse eller overdrevne.

  • Kontakt 

Ønsker du å bruke deg av dine rettigheter kan du gjøre dette via dette skjemaet.

Dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kan du sende e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller personvernombud@tromso.kommune.no

 

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.