Hopp til hovedinnhold

Koronavaksine

Kort fortalt

 • Vaksinasjonssted er Tromsø vaksinasjonskontor, Søndre Tollbodgate 7.
 • Bestill vaksinetime på nett eller ring Servicetorget 77 79 00 00 for veiledning.
 • Koronavaksinasjon er gratis og det er kommunens plikt å tilby deg vaksinering. Du skal ikke kontakte fastlegen for å få vaksine.

Tromsø kommune har koronavaksinering hos Tromsø vaksinasjonskontor i Søndre Tollbodgate 7.

Åpningstider:

Mars 2023: Onsdager kl. 12:15–15:00.

Bestill time via Helseboka, eller ring Servicetorget 77 79 00 00.

NB! Er du under 16 år, må du ha med samtykke fra foreldre/verger.

Friske barn og unge under 18 år, kan grunnvaksineres.  

Alle over 18 år bør grunnvaksineres.  

For de fleste gruppene som anbefales koronavaksine består grunnvaksinasjonen av to doser. Den andre dosen gis etter 3-12 uker.  

Minimumsintervallet mellom vaksinedosene er: 

 • 21 dager dersom dose 1 var Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 
 • 28 dager dersom dose 1 var Spikevax (Moderna) 
 • 8–12 uker dersom dose 1 var Janssen-vaksinen 
 • 21 dager dersom dose 1 var Nuvaxovid (Novavax) 

For de fleste vaksiner i koronavaksinasjonsprogrammet regnes du som grunnvaksinert etter to doser. 

Noen vaksiner gis kun som en dose. 

Personer med alvorlig svekket immunforsvar får ofte dårlig effekt av vaksiner. Disse får tilbud om en tredje dose for å bli grunnvaksinert. Se fanen «Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar». 

Til deg som har gjennomgått covid-19 

Har du fått to doser vaksine med riktig intervall, eller fått én vaksinedose og gjennomgått koronasykdom, regnes du som grunnvaksinert dersom intevall mellom sykdom og vaksine er over 21 dager.  

NB! Ved reise til noen land vil det likevel være krav om to vaksinedoser for å regnes som grunnvaksinert. Du er selv ansvarlig for å undersøke hvilke krav og regler som gjelder i det landet du skal reise til. 

Regjeringen har besluttet å tilby ny oppfriskningsdose til alle over 75 år.

Grunnen er at det nå har gått over et halvt år siden siste vaksineringsrunde slik at beskyttelsen mot alvorlig sykdom sannsynligvis har blitt dårligere hos de aller eldste.

I tillegg er det mulig at vi står overfor en ny smittebølge i løpet av våren.

Bestill time via Helseboka (krever BankID) 

Det anbefales nå at det må gå seks måneder fra siste vaksinedose.

Siden det forventes ny runde med vaksinering til høsten bør man ta vårens oppfriskningsdose i april. Ellers risikerer man for kort intervall til vaksineringen til høsten.

Denne anbefalingen gjelder uavhengig av når man sist har hatt korona, så lenge man er frisk når man skal få vaksinen

Personer i denne aldersgruppen anbefales å ta oppfriskningsdose med koronavaksine. Dette kan være dose 3 eller dose 4.  

Det må ha gått fire måneder siden siste vaksinedose. Har du nylig hatt korona, anbefales det å helst vente tre måneder, men minst tre uker fra du ble frisk før du tar fjerde dose. 

Bestill time via Helseboka (krever BankID) 

 Alle personer mellom 18 og 64 år kan ta oppfriskningsdose med koronavaksine dersom man ønsker det. Dette kan være dose 3 eller dose 4.  

For personer i risikogrupper anbefaler man oppfriskningsdose med koronavaksine. Dette vil være dose 3 eller dose 4.  

Risikogruppene består av: 

 • organtransplanterte  
 • alvorlig og moderat immunsvikt  
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer  
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år  
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).   
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)  
 • Downs syndrom  
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt  
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • demens  
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere  
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • hjerneslag  
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetes-senkomplikasjoner.    

Det må ha gått minimum fire måneder siden forrige vaksinedose. 

Anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Det bør ha gått minimum 3 uker fra gjennomgått sykdom til vaksinasjon, helst 3 mnd.  

Bestill time via Helseboka (krever BankID) 

  

Barn mellom 6 mnd og 4 år  

Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter individuell vurdering. 

En lege som kjenner barnet kan vurdere behovet for koronavaksinasjon til barn i denne gruppen. Grunnsykdommer hos barn i alderen 6 måneder–4 år som gjør at koronavaksine kan vurderes (samme liste som for 5-11 år) er som følger:

• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).  

• Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon) 

• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år   

• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift  

• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon   

• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon   

• Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)

• Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)

• Annen svært alvorlig sykdom.  

Dersom barnet skal ha koronavaksine kan man ringe Servicetorget for timeforespørsel. Det er ikke anledning å bestille time i helseboka.  

Barn mellom 5 og 11 år  

Alle friske barn mellom 5 og 11 år kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom foresatte ønsker det.  

Barn med alvorlig grunnsykdom anbefales grunnvaksinering (2 doser) med 8–12 ukers intervall mellom dosene. Her finner du liste over risikogrupper.

Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 vaksinedoser.  

 • Oppfriskningsdose kan tilbys tidligere grunnvaksinerte barn i denne aldersgruppen som har alvorlig grunnsykdom og behov for oppfrisket immunitet. Minimumsintervall er 4 mnd siden forrige dose.  

Det er utviklet egen dosering for små barn. Dette er en variant av Comirnaty (Pfizer/BioNTech) som inneholder mindre virkestoff enn den ordinære vaksinen. 

Dersom barnet skal ha koronavaksine, kan man ringe Servicetorget for timeforespørsel. Det er ikke anledning å bestille time i helseboka.  

Barn og unge mellom 12 og 15 år 

Friske barn kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom foresatte/barnet selv ønsker det.  

Barn med alvorlig grunnsykdom anbefales grunnvaksinering (2 doser) med 8–12 ukers intervall mellom dosene. Her finner du liste over risikogruppene.

Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 vaksinedoser.  

 • Oppfriskningsdose anbefales tidligere grunnvaksinerte barn i denne aldersgruppen som har alvorlig grunnsykdom. Minimumsintervall er 4 måneder side forrige dose.  

Bestill time via Helseboka (krever BankID) 

Unge mellom 16 og 17 år  

Friske unge kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom ungdommene selv ønsker det.  

Unge med alvolig grunnsykdom anbefales grunnvaksinering (2 doser) med 8–12 ukers intervall mellom dosene.  

Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 vaksinedoser.  

 • Oppfriskningsdose anbefales tidligere grunnvaksinerte ungdom i denne aldersgruppen som har alvorlig grunnsykdom. Minimumsintervall er 4 måneder siden forrige dose.  

Bestill time via Helseboka (krever BankID) 

Graviditet gir økt risiko for alvorlig forløp av korona, spesielt i 2. og 3. trimester.

Gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose.

Bestill time via Helseboka (krever BankID)

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt dårligere respons på vaksiner sammenlignet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset. 

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales per i dag tre doser i grunnvaksinasjon. Intervall mellom dosene er 4 uker.  

Oversikt over hvem som er i denne gruppen finner du på FHIs nettsider.

 • Første oppfriskningsdose blir for denne gruppen dose 4. Anbefalt intervall mellom dose 3 og 4 er minimum 3 måneder. 
 • Ny oppfriskningsdose (dose 5) anbefales minimum 4 mnd etter siste vaksinedose.  
 • Anbefalingen om ny oppfriskningsdose gjelder uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon.  

Du må ha med dokumentasjon i form av brev fra UNN, kopi av epikrise, resept eller medisinforpakning med navnet ditt på. 

Bestill time via Helseboka

Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax er en proteinbasert vaksine som bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene. 

Nuvaxovid (Novavax) er ikke tilgjengelig  

Fra og med uke 1 i 2023 vil det ikke være mulig å bestille Nuvaxovid. Det er foreløpig ikke avklart om det vil bli ytterligere leveranser av denne vaksinen til Norge. 

Vårt kommunale vaksinasjonskontor kan utstede det internasjonale vaksinasjonssertifikatet fra WHO.

Sertifikatet kreves av noen land, og benyttes for å dokumentere vaksiner mot covid-19.

For å få sertifikatet må du bestille time på Tromsø vaksinasjonskontor. Det tas konsultasjonsgebyr for å få sertifikatet.

Les mer om international Certificate of Vaccination or Prophylaxis/ Internasjonalt vaksinasjonssertifikat på FHI.no.

Personer med folkeregistrert adresse i Tromsø kommune som ønsker etterregistrering av vaksine tatt utenfor Norge, kan gjøre dette ved å sende inn dokumentasjon elektronisk. 

For å få registrert vaksinen må du ha skriftlig dokumentasjon på vaksinen. 

Dette innebærer at den nødvendige dokumentasjonen må lastes opp elektronisk. Vi anbefaler at dokumenter lastes opp i PDF-format. 

Du vil motta beskjed på e-post når registreringen er gjort. 

Godkjente vaksiner 

Vaksinen må være godkjent i Europa av EMA (European Medicines Agency). 

Følgende vaksiner er godkjent: 

 • Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 
 • Spikevax (Moderna) 
 • Vaxzevria (AstraZeneca) og Covishield (Serum Institute of India) 
 • Covid-19 Vaccine Janssen 
 • Nuvaxovid (Novavax) 

Krav til dokumentasjon 

For å få vaksinen registrert må du enten kunne framvise et vaksinasjonspass fra EU/EØS eller annen troverdig skriftlig dokumentasjon. 

Denne dokumentasjonen må som minimum inneholde: 

 • Korrekt og gyldig 11-sifret norsk fødsels- eller D-nummer 
 • Dato for vaksinasjonen 
 • Navn på vaksinen 

NB: For de som sender inn dokumentasjon holder det ikke å sende QR-kode fra et vaksinasjonspass. Denne får vi ikke lest av. Det må være med informasjonen listet opp over. 

Den bør også inneholde: 

 • Batchnummer 
 • Navn og signatur fra vaksinatør 

Vurdering 

Det vil bli gjort en vurdering av framlagt dokumentasjon, og dersom dokumentasjonen vurderes som tilstrekkelig vil vaksinen bli registrert. 

Dersom dokumentasjonen ikke blir vurdert som tilstrekkelig vil registrering ikke skje. Da må du enten gjennomføre vaksinering på nytt i Norge, eller få gjennomført en analyse av antistoffer. Også dette må skje ved et laboratorium i Norge slik at svaret rapporteres inn til FHI. 

Kostnad 

Etterregistreringen er gratis. 

Registrering av gjennomgått covid-19 i utlandet. 

Det er ikke mulig å få registrert prøvesvar på gjennomgått covid-19-infeksjon i utlandet. 

Dersom du har gjennomgått covid-19-infeksjon i utlandet kan du enten gjennomføre vaksinasjonen i Norge med to vaksinedoser, eller du kan få gjennomført analyse av antistoffer. Denne analysen er noe usikker da det kan tenkes at du har gjennomgått sykdom uten å få utviklet påvisbare antistoffer. 

Tromsø kommune tilbyr ikke slike analyser, og det vil nok variere om fastlegene tilbyr dette. 

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og det er kommunene som har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer i anbefalte grupper som oppholder seg i kommunen.

Kommunens ansvar for dette framgår av Smittevernloven § 3–8. 
  
For å kunne tilby vaksinen i tråd med Folkehelseinstituttet anbefalinger må vi samle inn og registrere personopplysninger om din helse.
  

Hvilke opplysninger samler vi inn?

Vi ber deg oppgi følgende informasjon:

 • Kontaktinformasjon 
 • Om du ønsker vaksine eller ikke.
 • Behov for transport 
 • Navnet på din fastlege 
 • Om du er helsepersonell eller har annen kritisk samfunnsfunksjon 
 • Opplysninger om tidligere og nåværende helsetilstand 
 • Eventuelle tidligere allergireaksjon ved vaksine 

For å sikre kvalitet i innsamlingen benyttes et standardisert spørreskjema. Du vil få de samme spørsmålene enten du velger å bruke det av selvregistreringsløsningen via kommunens hjemmeside eller tar kontakt med oss via telefon. Svarene på spørsmålene skal bidra til at du blir riktig plassert i vaksinekøen.
  
Du vil motta en SMS ved fullført registrering. Når det nærmer seg din tur til å motta vaksine vil du motta en ny SMS der du blir bedt om å bestille time for vaksinering.

Hvem deles opplysningene med?  

Opplysningene du oppgir når du registrerer deg er taushetsbelagt informasjon. Det er bare helsepersonell som har ansvar for å foreta prioriteringer og utføre vaksinering som vil ha tilgang til disse opplysningene internt.
  
Opplysningene vil bli lagret i kommunens digitale system for vaksinasjoner; Helseboka. Helseboka har tilgang til noen opplysninger, men kan ikke bruke disse til annet det som er skriftlig avtalt med kommunen gjennom en databehandleravtale.
  
Etter at du har fått vaksine er vi forpliktet til å melde dette til Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Meldeplikten framgår av SYSVAK- registerforskriften §§ 1–7 og 2–1. Når vaksinen er registrert i SYSVAK, vil din fastlege kunne søke opp din vaksinestatus.
  
Du kan se hvilke vaksinasjonsopplysninger som er registrert om deg selv og dine barn under 16 år i din kjernejournal.

Lagringstid 

Vaksinering er å anse som helsehjelp. Opplysningene vil bli journalført og lagret i tråd med pasientjournalforskriften.  

 Hvilke rettigheter har du?  

 • Du har rett til innsyn 

Du kan henvende deg til kommunen og be om å få innsyn i dine personopplysninger. Foreldre/ foresatte har rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om egne barn fram til de er 16 år. Dersom barnet er mellom 12 og 16 år skal det få uttale seg før innsyn eventuelt kan gis.
 
Vi vil svare på din henvendelse innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Du må derfor legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at du er den du er, og at ingen andre gir seg ut for å være deg.

 • Du har rett til korrigering  

Dersom du oppdager feilaktige personopplysninger om deg selv kan du kreve at vi korrigerer informasjonen. Kommunen skal også på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger.

 • Du har rett til å be om begrensning eller sletting  

Dersom du mener kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir begrenset eller slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven).  

 • Du har rett til å klage til Datatilsynet  

Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på datatilsynets nettsider.

 • Kostnadsfrie rettinger  

Når du ber om innsyn, retting, sletting eller tar i bruk andre rettigheter etter personvernreglene, er dette gratis, med mindre anmodningene dine er åpenbart grunnløse eller overdrevne.

 • Kontakt 

Ønsker du å bruke deg av dine rettigheter kan du gjøre dette via dette skjemaet.

Dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kan du sende e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller personvernombud@tromso.kommune.no