Kommunestyremøte

Følg møtet direkte fra klokken 12 eller i opptak her.

Siste oppdatering 23. nov 2021, kl. 12:29

Publisert 23. nov 2021

Saksliste med tilhørende dokumenter og øvrig møteinfo finner du i vår møtekalender.

Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene. Kontakt-e-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no

Oppmøterestriksjoner og smittevernhensyn

Av smittevernhensyn arrangeres for tiden ikke noen av våre politiske møter med fysisk oppmøte på rådhuset.

Kommunestyre-, formannskaps- og hovedutvalgsmøtene er dermed heldigitale, som innebærer at møterepresentantene møtes via Teams.

Journalister som ønsker å intervjue politikere, må derfor selv ta kontakt med dem man ønsker å møte for intervju. Dersom intervju planlegges gjennomført på rådhuset, ber vi om at dette gjøres utendørs eller på broene i etasjene.

Vi gjør oppmerksom på at møterommene på rådhuset er stengt for innbyggere og media så lenge nåværende smitteverntiltak gjelder. Utover dette er ikke rådhuset stengt for allmennheten.

Vi ber dem som besøker rådhuset om å følge de ordinære smittevernanbefalingene som for tiden gjelder, slik som håndhygiene og holde nødvendig avstand til hverandre. Vi anbefaler bruk av munnbind.

Følg møtet direkte og i opptak

Du kan følge møtet direkte eller i opptak her:

Dato

Sted
Digitalt møte via Teams