Barnevern

Kort fortalt

 • Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge har en trygg oppvekst og får nødvendig hjelp og omsorg.
 • Barneverntjenesten arbeider for å hjelpe barn og familier til å få en bedre hverdag.
 • Ønsker du å sende oss sms, gjør du det til telefon: 95 19 52 39.
 • Står du i en akutt situasjon? Ring barnevernvakta på telefon 95 19 52 40. Nummeret er døgnåpent.

Hvis du er bekymret for et barn eller en ungdom, bør du kontakte oss. Barn og familier kan også ta kontakt selv. Hvis du er usikker på om bekymringen du har er alvorlig nok, kan du snakke med oss anonymt og få råd om hva du skal gjøre videre. Alle offentlig ansatte har plikt til å melde fra hvis de er bekymret for barn eller ungdom. Offentlig ansatte kan ikke være anonyme.

 • Ring barnevernvakta på døgnåpen telefon 95 19 52 40.  
 • Du kan også ringe sentralbordet på telefon 77 79 00 00.
 • Alarmtelefon for barn og unge er gratis, telefon 116 111.

Noen vanlige grunner til at man tar kontakt med barnevernet er:  

 • Når et barn forteller at det ikke har det bra hjemme.
 • Ved mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk og/eller psykisk vold eller overgrep.
 • Når du er bekymret for at barnets omsorgspersoner har problemer med rus eller psykisk helse.
 • Når et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg.

Du kan sende en bekymringsmelding på tre måter:  

 1. Du kan fylle ut vårt skjema for bekymringsmelding (under). Vi ber om at du sender det per brev til vår postadresse.
 1. Du kan ringe oss på telefon 95 19 52 40.
 1. Du kan komme innom og snakke med oss. Vi holder til i 3. etasje i Grønnegata 78-80, med inngang fra Fredrik Langes gate.  
 • Når vi får en bekymringsmelding, skal vi innen en uke bestemme om vi skal undersøke saken.  
 • Hvis bekymringsmeldingen handler om vold eller overgrep, tar vi en vurdering på om det er noe som skal meldes til politiet.
 • En undersøkelse varer som regel i tre måneder. I løpet av den tiden skal vi i samarbeid med barnet og familien finne ut om det er behov for hjelp fra barneverntjenesten.

Målet vårt er å samarbeide med barnets familie for at barnet skal få det bedre. Det er flere måter vi kan hjelpe til på. Nedenfor kan du lese om noen av tiltakene vi har.   

Foreldreveiledning 
Våre familieveiledere tilbyr foreldreveiledning tilpasset familiens behov. Veiledningen kan foregå individuelt, i grupper, hjemme, eller hos barnevernstjenesten.  

Vi har ulike veiledningsprogrammer, som for eksempel:

Circle of security parenting (COS)
Dette er et opplæringsprogram hvor foreldre får veiledning for å bedre forstå sine barns behov og signaler, og hvordan man kan møte disse behovene.  
Les mer om Circle of security.

Parent Management Training Oregon (PMTO)
Målet med dette programmet er at foreldre og barn skal gjenopprette en positiv relasjon til hverandre. Programmet legges opp trinnvis med konkrete oppgaver underveis.
Les mer om Parent Management Training, Oregonmodellen.

Aggression Replacement Training (ART)
Mange barn og unge bruker aggresjon eller tilbaketrekning i møte med andre mennesker. Gjennom ART lærer barn og unge hvordan de kan redusere eget sinne, og hvordan de kan ta inn andres perspektiver og forståelse.  
Les mer om Aggression Replacement Training.

Marte Meo 
Målet med metoden er å styrke samspillet mellom barnet og dets omsorgspersoner. Man bruker film aktivt i arbeidet, for å gi gode og konstruktive tilbakemeldinger på det man ønsker å se mer av.
Les mer om Marte Meo-metoden.

Multisystemisk terapi (MST)
MST er et tiltak for familier som har en ungdom med atferdsproblemer. Det kan dreie seg om utfordringer hjemme, på skolen, eller knyttet til rus og kriminalitet. Sammen med terapeuter jobber vi med å finne årsaken til den utagerende atferden, og tilbyr hjelp og behandling for den.

Les mer om multisystemisk terapi.

Sammen i to kulturer 
Sammen i to kulturer er et gruppetilbud for flerkulturelle foreldre. Målet er å styrke foreldrene i oppdragerrollen og styrke familiens iboende ressurser.

Samarbeid med andre instanser 
Via ansvarsgruppemøter samarbeider vi med andre instanser som kjenner barnet og familien. Det kan være for eksempel skoler, barnehager, helsestasjoner, leger og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).  

Besøkshjem og besøksgård  
Et besøkshjem tar imot barn eller ungdom inntil hver tredje helg. Det er et frivillig hjelpetiltak og skal være en støtte til barn og familier som har særlige behov. Et besøkshjem kan også være avlastning for fosterhjem.

En besøksgård tar imot barn eller ungdom på helgebesøk. Blant annet tilbyr gården aktiviteter som turer, fjøsstell, matlaging og ridning. Til forskjell fra et besøkshjem er barn eller ungdom sammen med andre i grupper.  

Familieråd  
Et familieråd er et møte i familiens nettverk. På møtet er det familien og deres nettverk som skal finne løsninger og lage en plan som kan gjøre at barnet og familien får det bedre.  

Fosterhjem eller institusjon 
Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på og gir omsorg til barn og ungdom som ikke kan bo hjemme.  
En institusjon kan også ta vare på og gi omsorg til ungdommer som ikke kan bo hjemme.  

Senter for foreldre og barn  
Sentrene er frivillige hjelpetiltak for familier som har eller venter barn. Sentrene gir støtte og veiledning til familiene. Familien bor i en leilighet ved senteret i en begrenset periode.  

Bli besøkshjem  
Hvis du ønsker å hjelpe barn som av ulike årsaker trenger det, kan du søke om å bli et besøkshjem. For å være et besøkshjem må du ha tid, interesse og husrom for et ekstra barn. Vi ønsker både par og enslige, med eller uten egne barn.    

Kontakt oss dersom du har tid, overskudd og et ønske om å bli et besøkshjem. Vi stiller ingen krav om formell utdanning for å være et besøkshjem, og legger størst vekt på personlig egnethet. Besøkshjem er ansatte i Tromsø kommune.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon:   

Linda Strand Eriksen, telefon 47 45 52 09 
Torill Nymo, telefon 48 89 77 25
 
Ta kontakt for å få tilsendt søknadsskjemaet. Send søknaden til:   

Barneverntjenesten i Tromsø  
v/Linda Strand Eriksen, besøkshjemskoordinator 
Rådhuset   
9299 Tromsø  

Bli vertsfamilie  
Barneverntjenesten søker trygge og stabile voksne som har en hybel til leie og som engasjerer seg for ungdom. Som vertsfamilie vil du få oppgaver som for eksempel veiledning, oppfølging av ungdommens praktiske gjøremål, og kanskje en middagsavtale en gang i uken. Du får lønn etter avtale.   

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon:   

Anita Dahl Berfjord, telefon 48 89 31 24 
Torill Nymo, telefon 48 89 77 25  

Besøksadresse:
Grønnegata 78-80, 3. etasje, inngang fra Fredrik Langes gate 

Postadresse:
Barneverntjenesten, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø  

Sentralbord: 77 79 00 00

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.