Frist for å melde førsteklassinger inn i skolen

Frist for innmelding til skolestart er 1. desember hvert år, for oppstart året etter. Du må sende innmeldingsskjema for å få skoleplass.

Siste oppdatering 22. aug 2022, kl. 9:28

Publisert 22. aug 2022

Er du forelder eller foresatt for barn som skal begynne i 1. klasse høsten 2023? Da må du melde barnet inn i skolen.

Finn mer informasjon og elektronisk innmeldingsskjema her: Slik melder du din førsteklassing inn i skolen

Dato

Sted
Tromsø