Dialogmøte om Ukraina med frivillige organisasjoner

Ordfører Gunnar Wilhelmsen inviterer ledere og ansatte i organisasjoner som arbeider med frivillighet til dialog.

Siste oppdatering 16. mar 2022, kl. 13:35

Publisert 16. mar 2022

Tema er hvordan det forberedes for å ta imot mennesker på flukt fra Ukraina. Tromsø kommune ønsker å styrke samarbeidet med de frivillige organisasjonene.

Hvordan kan vi dra nytte av hverandre? Samtale rundt bordet.

Dato

Sted
Rådhuskantinen