Akutte hendelser og varslinger for vann og avløp

Kort fortalt

  • På denne siden finner du informasjon om arbeid vi gjør som påvirker innbyggere i kommunen.
  • Hvis du vil melde fra om feil ved vannforsyning eller avløp, så ta kontakt med vår beredskapsvakt. Gjelder det overflatevann i vei, ta kontakt med Bydrift (du finner kontaktinformasjon til begge i fanen nederst på denne siden).

Hvis det er akutte hendelser eller planlagt arbeid som påvirker våre abonnenter, så meldes det her.

Stengt vann på Tomasjord

På grunn av planlagt arbeid på vannledning, må vi stenge vannet i Evjenvegen, Uranusvegen og Tomasjordvegen tirsdag 24. mai i tidsrommet 08.30-16.00.

Husk å tappe opp vann til eget forbruk.

Når vannet kommer tilbake, kan det være misfarget. Tapp derfor ut på kaldtvann til vannet blir klart.

Stengt vann i Tromsdalen

På grunn av planlagt arbeid på vannledning, må vi stenge vannet i Isbjørnvegen og Solstrandvegen tirsdag 24. mai i tidsrommet 08.30-16.00.

Vanntank blir plassert ut i Isbjørnvegen.

Husk å tappe opp vann til eget forbruk.

Når vannet kommer tilbake, kan det være misfarget. Tapp derfor ut på kaldtvann til vannet blir klart.

Gjørmete vei på Mortensnes

Vi er i gang med å bytte ut vann- og avløpsledninger i Redervegen på Mortensnes. Les mer om prosjektet her. 

På grunn av siste ukes nedbør og snøsmelting, er veibanen lengst sør i Redervegen blitt så gjørmete at den er vanskelig å holde kjørbar. 

Dette bildet fra helt sør i Redervegen er tatt 12. mai 2022.

Vi velger likevel ikke å gruslegge veien nå, fordi grusen uansett må fjernes igjen før Redervegen skal asfalteres til sommeren. Vi forventer imidlertid at gjørmen vil tørke opp snarlig, når regnværet gir seg. 

Mens vi venter på tørrere vær, etablerer vi en gruset gangvei for gående og syklende. 

Stengt vei på Mortensnes

Redervegen, fra krysset Ankervegen og sørover til Winston Churchillsveg, blir stengt for all trafikk (inkludert gående og syklende) fra 25. april og ut mai måned.  

I mai må man velge en annen rute hvis man kommer fra Winston Churchills veg, og skal opp på Mortensnes. Én mulighet er å gå litt lengre nordover til Radarvegen.

Veien skal graves opp i full bredde, og av sikkerhetshensyn vil det derfor ikke være mulig å passere.

Vi håper på forståelse for tiltaket og at skilting overholdes.

Stengt vei i Røstbakken 

Vi er i gang med å bytte ut vann- og avløpsledninger i Røstbakken og noen nærliggende veier (se den blå streken på kartet).

Graveprosjektet startet 19. april 2022 og ferdigstilles senhøsten 2023.

Les mer om Røstbakken-prosjektet her.

Det røde krysset i kartet markerer veikrysset hvor Røstbakken vil stenges helt for trafikk fra 2.–21. mai 2022.

Mandag 2. mai 2022 starter gravingen i krysset hvor Nansenvegen møter Røstbakken. Dette krysset blir helt stengt for gjennomkjøring for alle kjøretøy i cirka tre uker fram til 21. mai.

Dette bildet er tatt tidlig i mai fra toppen av Røstbakken med Kvaløya i bakgrunnen. Veien er stengt herfra og ned forbi krysset med Nansenvegen til venstre, der hvor den gule gravemaskinen står.

Du kan fortsatt kjøre som vanlig på begge sider av anleggsområdet, men altså ikke forbi. Fotgjengere og syklister kan passere mens arbeidet pågår.

Krysset blir også stengt for busstrafikk, og linje 40 må derfor legge om ruta i disse tre ukene. Les mer på Troms fylkestrafikks nettsider.

Fjerner vegetasjon på Nordspissen

Tromsø kommunes seksjon for vann og avløp skal legge hovedvannledning fra Nordspissen på Tromsøya til rundkjøringen ved Remiks Miljøpark AS på Ringvegen. 

Nå jobber vi med detaljprosjektering og trenger et grundig beslutningsgrunnlag i det videre arbeidet. Derfor skal vi fly en drone over området for å ta bilder som skal brukes i en digital terrengmodell. For å få dette til, må vi fjerne noe vegetasjon langs veien.  

Vi holder oss innenfor gjeldende reguleringsplan og fjerner så lite vegetasjon som mulig. 

Vi fjerner vegetasjon innenfor området markert i blått. Dette gjør vi for at en drone skal kunne lese terrenget og lage en digital terrengmodell.

Arbeidet utføres av selskapet 2tal Utemiljø AS, som starter opp i uke 19 og skal være ferdige innen utgangen av mai 2022.

Prosjektet vil ikke være til hinder for trafikk på Ringvegen.

Disse vakttelefonene er døgnåpne:

  • Vann og avløp (kloakk og drikkevann): 97 00 90 10
  • Bydrift (kommunale veier og overflatevann): 97 01 02 00

Finn kontaktinformasjon til kundeservice

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.