Planer og andre saker til høring og offentlig ettersyn

Kort fortalt

  • I kommunen er det høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, arealplaner, kommuneplaner og andre ordninger.
  • Vi informerer berørte parter via brev. I tillegg legger vi ut plandokumentene i foajeen på rådhuset.
  • På denne siden finner du alle planer og andre saker som er ute på høring og offentlig ettersyn.

Kommune og byutviklingsutvalget vedtok i møte 11.11.2021 (sak 0076/21) at forslag til plan 1876 – detaljregulering for Skattøra eiendom 125/534, 535, og 670 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker.

Hensikten med planen er å legge til rette for utfylling og etablering av ny industri og transportvirksomhet på Skattøra. Hovedformålet er å legge til rette for nye bygg for Transportsentralen AS og Skattøra 17 AS. Detaljreguleringen etablerer til sammen tolv mulige byggeområder innenfor planområdet. Flere av disse er allerede etablert med næringsaktivitet.

Les planforslaget.

Planforslagene ligger også på servicetorget i rådhuset, Rådhusgata 2. Kommentarer eller merknader til forslagene sendes til Tromsø kommune, seksjon for byutvikling, postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø eller postmottak@tromso.kommune.no.

Merknadsfrist: 7. januar 2022

PLAN 256 - offentlig ettersyn  

«Kommunedelplan for vann og avløp 2021-2032»  

Kommune- og byutviklingsutvalget vedtok i møte 29.11.2021 sak 0081/21, at forslag til «Kommunedelplan for vann og avløp 2021-2032» sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 11-14. 

Les planforslaget.

Høringsfristen er satt til fredag 21. januar 2022. 

Kommunedelplan for vann og avløp 2021-2032 er en tematisk kommunedelplan som skal fungere som et retningsgivende strategidokument for hvordan vann- og avløpstjenesten skal utvikle seg i årene framover. 

Planforslaget kan leses i sin helhet på kommunens nettsider ved å følge denne lenka: tromso.kommune.no/hoeringer   

Planforslaget ligger også på Servicetorget, Rådhuset, Rådhusgata 2. Kommentarer eller merknader til forslagene bes sendt innen 21. januar 2022 til: Tromsø kommune, Seksjon for vann og avløp, postboks 2513, 9272 Tromsø eller vannpost@tromso.kommune.no  

I forbindelse med høringsrunden inviterer Tromsø kommune til et folkemøte i kommunestyresalen på rådhuset tirsdag 11. januar 2022 klokka 18.00. Der vil planens rammebetingelser og handlingsplanens omfang og innretning blir presentert. 

Når vi har et forslag ute på høring, vil det si at kommunen ønsker å «høre» hva berørte parter har å si om planforslaget vi jobber med. Offentlig ettersyn betyr at vi gjør planforslaget tilgjengelig for alle. I begge tilfeller kan alle som ønsker det komme med merknader. Det står i hvert tilfelle hvor man skal sende merknader.

Vi informerer berørte parter via brev og annonserer planforslaget i minst en avis. I tillegg legger vi ut plandokumentene i foajeen på rådhuset.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.