RUSSIAN JOURNALISTS ON THE RUN
- WHY IS INDEPENDENT MEDIA A THREAT TO PUTIN`S REGIME?

Seminaret holdes på engelsk. Informasjon på norsk under.

Meet the brave winners of the Student Peace Prize 2023 in Tromsø!

Siste oppdatering 06. feb 2023, kl. 14:34

Publisert 06. feb 2023

When Putin invaded Ukraine in February 2022, he simultaneously waged a war against independent media within Russia. Most of the free press in Russia is either banned, blocked, or declared “foreign agents”. Today more than 50 journalists are imprisoned in Russia and Belarus, and the numbers are increasing. As a result, many journalists are forced to escape. Those who stay put and refuse to report in accordance with the official state narrative are living under enormous threat.

The Russian student magazine DOXA are the winners of the Norwegian Student Peace Prize of 2023. The student peace prize has since 1999 been awarded to students who are contributing to peace, democracy, and human rights. DOXA magazine is awarded the prize for its brave work on corruption and sexual harassment at the universities, documenting state persecution and fighting disinformation from the government.

When members of DOXA participated in a protest in 2019, they were expelled from the university and four of the founders were exposed to physical violence and house arrest. Nevertheless, to this day DOXA continues reporting - some from exile, others anonymously from within Russia.

• How is the current condition for journalism and civil society in Russia?
• What happens to Russian journalists reporting a truth that contradicts the state narrative?
• How can Norway contribute to the protection and resilience of independent journalism and civil society in Russia without making the situation more dangerous for them?

---

Da Putin invaderte Ukraina i februar 2022, så startet han samtidig en krig mot det frie ord i Russland. I dag er de fleste uavhengige mediene enten forbudt, blokkert eller anklaget for å være utenlandske agenter. Mer enn 50 journalister er fengslet i Russland og Belarus, og tallene stiger. Som et resultatet av dette er mange journalister tvunget på flukt. De som forblir i hjemlandet og nekter å følge det statskonstruerte narrativet, lever i fare.

Det russiske studentmagasinet DOXA er vinnerne av studentenes fredspris for 2023. Studentenes fredspris har, helt siden den ble etablert i 1999, blitt gitt til studenter som har bidratt til fred, demokrati og menneskerettigheter. Magasinet DOXA er tildelt prisen for sitt tapre arbeid med å avdekke korrupsjon og seksuell trakassering ved russiske universiteter, for deres arbeid med å sette søkelys på statlig forfølgelse og desinformasjon fra myndighetene. 

Da medlemmer av DOXA deltok i en protest i 2019 ble de utvist fra universitetet og fire av grunnleggerne ble utsatt for fysisk vold og husarrest. Til tross for dette fortsetter DOXA sitt viktige arbeid - noen fra eksil, andre anonymt innad i Russland. 

- Hvordan er dagens situasjon for journalistikk og sivilt samfunn i Russland? 
- Hva skjer med russiske journalister som skriver artikler som bryter med myndighetenes linje? 
- Hvordan kan Norge bidra til å støtte og forsterke uavhengig journalistikk og sivilsamfunn i Russland uten å sette dem i en vanskeligere situasjon?  

IN THE PANEL:
Aleksandra Guilaeva: journalist in DOXA
Ekaterina Martynova: journalist in DOXA
Nikita Kuchinskii: Journalist in DOXA
Kari Aga Myklebost: Professor at the Department of Archaeology, History, Religious Studies, and Theology at UiT - The Arctic University of Norway.
Moderator: Maja Sojtaric, Commentator Nordlys

---

PANEL:
Aleksandra Guilaeva: journalist i DOXA
Ekaterina Martynova: journalist i DOXA
Nikita Kuchinskii: Journalist i DOXA
Kari Aga Myklebost: Professor ved Institutt for arkeologi, historie, religion og teologi ved UiT - Norges arktiske universitet. 
Moderator: Maja Sojtaric, kommentator i Nordlys

Dato