Frøbiblioteket

Frøbiblioteket er et tilbud for hobbygartnere, enten man har en potte på balkongen, en dyrkingskasse eller hage. Så hjemme, på skolen eller i barnehagen.

Hvordan fungerer frøbiblioteket?

Om våren og sommeren kan man låne frø fra Frøbiblioteket. Du registrerer hvilke frø du låner i ei bok. Frøbiblioteket finner du på hovedbiblioteket, plan 0 (ungdomsavdelingen) – i en gammeldags kortkatalog med frøkonvolutter i skuffene.

Vi legger ikke opp til høsting og innlevering av frø etter sesongen, siden sommeren i Tromsø er for kort til at mange frø rekker å modnes. Vi oppfordrer likevel til å forsøke og høste frø fra plantene dere har dyrket, og gjenbruke dem året etter.  

Det er ikke mulig å reservere frø og vi ber om at dere ikke låner mer enn 3 pakker. Hver konvolutt har et begrenset antall frø. Alt er selvsagt gratis!

Med Frøbiblioteket ønsker vi å bidra til at flere får kunnskap om hvordan man sår og høster frø. Dette er viktig for å ta vare på og benytte oss av de ressursene vi har rundt oss, og for å sikre at denne kunnskapen ikke forsvinner. Alle kan så frø, du trenger ikke ha stor hage eller kunnskap om planter for å prøve deg.  

Frøbiblioteket er en del av vår satsing på bærekraft og FNs Bærekraftsbibliotek.

Frøbiblioteket tilbyr nyttevekster som er enkle å dyrke i Nord-Norge. Frøene vil være tilpasset vårt lokale klima og har herdighetsgrad H6-H8. Vi satser på å tilby økologisk frø i størst mulig grad.

Vi har laget en frøliste over alle arter biblioteket tilbyr. Her kan du også finne mer informasjon om hver art ved å klikke på navnene:

Ta gjerne kontakt med våre samarbeidspartnere: Dyrk Tromsø, Framtiden i våre hender og Holt Økopark. Ønsker du å lære mer har biblioteket selvsagt bøker om hagebruk til utlån.