Akutt forurensning

Kort fortalt

 • Ved akutt forurensing finnes det privat, kommunal og statlig beredskap.
 • I Tromsø har vi også et interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA). 
 • Akutt forurensing kan for eksempel være at et skip har grunnstøtt eller at det har oppstått en stor oljelekkasje.

Private virksomheter som kan forårsake akutt forurensing, skal selv sørge for å ha på plass nødvendig beredskapsplan. Ved akutt forurensning, skal det raskt iverksette tiltak som skal avverge eller begrense skader og andre ulemper som forurensning fører med seg. De som forårsaker forurensningen, er ansvarlig for å dekke kostnadene med å begrense omfanget og de må også erstatte skader som følger av den akutte forurensningen.

Tromsø kommune har beredskaps- og aksjonsplikt hvis det oppstår en akutt forurensning innenfor kommunens grenser. Dette gjelder hvis den som har forårsaket forurensningen ikke klarer å håndtere situasjonen på egen hånd, at det er ukjent hvem som står bak, eller hvis privat aktør ikke kan klandres for forurensningen.

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) er et samarbeid vi har med tolv nærkommuner i Midt- og Nord-Troms. Samarbeidet går ut på å kunne hjelpe hverandre når en av deltakerkommunene har utfordringer med å håndtere en akutt forurensning.

Tromsø er vertskommune for IUA. I sekretariatet sitter det ni personer; leder av IUA, nestleder, to som representerer samarbeidskommunene, en representant fra Troms politidistrikt, en fra Fiskeridirektoratet region nord, en fra havnemyndigheten, en fra Fylkesmannen og en som representerer olje- og industriselskapene.  

Deltakerkommunene:

 • Balsfjord
 • Dyrøy
 • Karlsøy
 • Kvænangen
 • Kåfjord
 • Lyngen
 • Målselv
 • Nordreisa
 • Senja
 • Skjervøy
 • Storfjord
 • Sørreisa
 • Tromsø

Beredskapsplaner for akutt forurensning:

Staten ved Kystverket har beredskaps- og aksjonsplikt overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap. I hovedsak dreier dette seg om innsats mot oljeutslipp fra skip og skipsvrak eller ukjente kilder.

Oppdager du en akutt forurensning skal du alltid ringe Tromsø brann og redning KF på telefon 110.  

Roy Arne Fredriksen
IUA-rådgiver
Telefon: 92 26 32 21
 
Øystein Solstad
Leder IUA Midt- og Nord-Troms:
Telefon: 91 36 56 81

Send e-post til Tromsø brann og redning KF

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.