Åpent møte
Kommuneplanens arealdel 10. mai

Har du innspill eller merknader til KPA?

Siste oppdatering 08. mai 2023, kl. 19:15

Publisert 28. apr 2023

Det inviteres til åpne møter om kommuneplanens arealdel for Tromsø 2023-2034.

Møtene er åpne for alle som er interessert i å vite mer om hva kommunen legger vekt på i framtidig byutvikling, vite mer om konkrete utbyggingsforslag, eller om boligbygging i distriktet. Møtet er en anledning til å lufte synspunkter og stille spørsmål til planforslaget.

Les mer om hvordan du kommer med innspill her.

Dato

Sted
Rådhuset, kommunestyresalen